Dalbergia melanoxylon kent u die boom??

Op 9 juli zal ik in de Hortus Haren een lezing houden over de Boom van de Klarinet. Dit is voor een groot deel van de instrumenten de Dalbergia melanoxylon. Een boom met dus zwart kernhout uit de familie der vlinderbloemigen. De soort komt voor in de savannes van Oost-Afrika. Kenya, Tanzania en Mocambique. Behalve klarinetten worden er ook hobo’s, traverso’s en in Engeland erg veel bagpipes (doedelzakken) van gemaakt. Het is de duurste houtsoort ter wereld.

Voor achtergronden:   www.mpingoconservation.org, www.soundandfair.org en www.grensverleggers.nl. Meer in de Hortus!

Dalbergia Melanoxylon 2

Opening eetbare waterplantentuin in Leeuwarden!

Komende zaterdag zal in Leeuwarden om 11.00u de opening plaats vinden van de eerste eetbare waterplantentuin in een stedelijke omgeving. Op de Watercampus, tegenover het Wetsus gebouw is van maart tot en met juni gewerkt aan een tweetal drijvende waterplantenbedden, een sawa met drie niveau’s en een drietal kweekbakken, waarin zoete en in één bak ook zoute eetbare planten geteeld zullen gaan worden. Er is in samenwerking met terreinbeheerders It Fryske Gea, Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat Noord (voor de zilte soorten zee-aster en heen) plantgoed verzameld en uitgezet. Dit project is uitgevoerd door Nordwin College, kunstenaars Groenewoud en Buij, buurttuincooperatie de Hoftuinen en Buro Elodea met een subsidie van het provinciale fonds Duurzaam Door. In het vervolgtraject is samenwerking met Nordwin College uitnodiging watertuin(onderhoudsplan) en Van Hall Larenstein (toegepast ecologisch onderzoek) voorzien.

IMG_2231

Oogst zilte waterplanten op 5 juli j.l. Met dank aan Rijkswaterstaat Noord (Rene Wilkens en Hessel Jongerius)

 

duurzame huizenroute tour 2017

Op vrijdag 30 juni verscheen een leuk stukje in het Friesch Dagblad over de die avond gehouden duurzame huizenroute tour met als thema hoe verduurzaam je een iets ouder huis. Er waren bezoekers uit Bakkeveen, Frieschepalen en Boornbergum. Het was een boeiende en leerzame uitwisseling, omdat een van de bezoekers bij WEN actief is. Het Wijnjewoude Energie Neutraal initiatief, wat zeer goed loopt. Daar is bij een electriciteits behoefte van 1,1 miljoen kwH al 0.3 miljoen met pV opgewekt, terwijl er vergevorderde plannen bestaan voor een collectieve zonnecentrale. We hopen op een vergelijkbaar initiatief in Boornbergum en hadden op 3 juli i.s.m. Buurkracht’s Michel Hania een bijeenkomst met dorpsbelangen hierover. Woning FD 30-6

Nieuw artikel over een bijzondere waterplant en exoot verschenen

In Twirre no 1 van 2017 is een interessant artikel te lezen over de Grote kroosvaren een plant die kansrijk is voor de toekomst in verband met zijn symbiose met de cyanobacterie Anabaena azollae, die de soort in staat stelt stikstof uit de lucht te binden. De Chinezen wisten dit al in 540 na Chr toen ze aanraden rijstbouw te combineren met azolla filiculoides. Door de stikstofbinding komt dit ook in het wortelmilieu van de rijstplant terecht, die er beter door groeit. Wereldwijd wordt momenteel aan deze soort onderzoek gedaan ook in Nederland.

Grote kroosvaren, Water Fern

Grote kroosvaren, Water Fern

De foto is van de hand van Wil Leurs (Foto Agami).

 

Chinees bezoek op site waterplantentuin

Op 11 mei a.s. zal een delegatie met Chinese studenten die op bezoek zijn bij Nordwin College in Leeuwarden ook een bezoek brengen aan de locatie van de waterplantentuin in ontwikkeling. Wellicht komen we dan achter de Chinese namen van een aantal waterplanten. Rijst wordt al 8000 jaar geteeld en ook van andere waterplanten moet erg veel kennis in dat enorme land aanwezig zijn!

Omrop Fryslân besteedt aandacht aan Geaflecht lezing 16 febrewaris 2017. Skans De Gerdyk

Op maandag 13 februari besteedde Omrop Fryslân kort aandacht aan de lezing over het ecosysteem van de bodem van 16 februari a.s. in de Skans in Gorredijk (de Gerdyk). Jeroen Onrust (RUG) en Henk Jansen (Buro Elodea) zullen daar dieper ingaan op het bodem ecosysteem.

De nadruk ligt daarbij op de veenweide.

http://www.omropfryslan.nl/utstjoering/weistra-op-wei-fan-13-febrewaris-2017-1600

het gesprek vindt plaats tussen 50.04 en 53.21.

komt allen in de Skans! Henk Jansen

Veen 2100Veen verspreiding in 2100..?

Kaart uit Vloeiend Landschap: Peter de Ruyter, uitgeverij Bornmeer, 2016.

 

Lezing Jeroen Onrust (RUG) en Henk Jansen (Buro Elodea) in Gorredijk

Op donderdag 16 februari 2017 zal in de Skâns in Gorredijk om 20.00u een lezing worden gehouden door biologen Jeroen Onrust (Rijksuniversiteit Groningen) en Henk Jansen van Buro Elodea uit Boornbergum. Centraal staat het ecosysteem van de bodem. Voor de pauze neemt Henk Jansen u mee op een verkenning naar de huidige kennis van het uiterst complexe bodemecosysteem. De nadruk zal daarbij liggen op het veenweide landschap van Friesland. Na de pauze zoomen we in op de rol van regenwormen en zullen de uitkomsten van recent onderzoek aan de RUG door Jeroen Onrust, die hierop in de zomer van 2017 hoopt te promoveren bij de groep van Theunis Piersma, worden gepresenteerd.

Er zal daarna volop ruimte zijn voor discussie met het publiek.

Organisatie is in handen van Natuurvereniging de Geaflecht. www.geaflecht.nl

Toegangsprijs bedraagt 4 euro (niet-leden) en 2 euro (voor leden). Wanneer u die avond lid wordt is de toegang gratis!

Eetbare Waterplantentuin

In 2017 zal in Leeuwarden op het terrein van de voormalige Atoglasfabriek, waar nu het Wetsus gebouw van Gear  Architecten staat, begonnen worden met de aanleg van een eetbare waterplantentuin of natte moestuin. Buurttuincoöperatie de Hoftuinen (uit de wijk Achter de Hoven), het Nordwincollege, kunstenaars Tilly Buij en Gerard Groenewoud en Buro Elodea werken hierin samen. Gisteren werd bekend dat zij in dit project een ondersteuning uit het Duurzaam Door Fonds van de Provinsje Fryslân tegemoet kunnen zien. In 2018 zal in een door Groenewoud & Buij ontworpen Waterbar, in de vorm van een watermolecuul, een groene lokaal geteelde maaltijd kunnen worden genuttigd! watercampus

© Ontwerp Groenewoud / Buij

 

12 november nog een kans bij Nationale Duurzame Huizenroute

img_0985

Ook komende zaterdag doet Buro Elodea weer mee aan de Duurzamehuizenroute. Vanaf 10.00u tot 16.00u kunt u na aanmelden via de website met de zelfde naam, een bezoek brengen en informatie uitwisselen om energie en water te besparen in uw eigen huis. Het vier jaar geleden gestarte project wordt ondertussen door 80 gemeenten een 650 huizen in Nederland en vele andere partijen ondersteund. Een prima kans kennis te delen. Van harte welkom en de appeltaart staat de hele dag gereed! www.duurzamehuizenroute.nl

Duurzaamheidsmarkt 12 oktober a.s. Van Hall Larenstein Nordwin Leeuwarden

knoopkar05

Op 12 oktober neemt Buro Elodea deel aan de Sustainable Energy Boost van 12.00u tot 14.00 u in de kantine van Van Hall Larenstein Nordwin in Leeuwarden. Om 12.15 zal burgemeeste Ferd Crone deze middag openen met het bekendmaken van de prijswinnaars van de Groen op Katoen prijsvraag. Er is een keur aan nieuwe initiatieven op gebied van mode, voedsel en energie te zien. Elodea is naast de Knoopkar te vinden in de kraam van kunstenaars Groenewoud en Buij, die de plannen voor de waterbar en eetbare waterplantentuin op het terrein van Wetsus, zullen laten zien. De foto hierboven is van Gerard Groenewoud. De kar werd ontworpen door Sibe-Jan Kramer.

https://www.nordwincollege.nl/over-nordwin/nieuws/200/12-oktober-in-het-teken-van-duurzaamheid


2012 © alle rechten voorbehouden Eloadea Boornbergem