Jonge natuurfilmer Jordan van der Maas uit Drachten in de media

In 2017 was de première van de film “Licht en Leven” van de zeer jonge filmer Jordan van der Maas in de piepkleine bioscoop in Gorredijk van Stoelwinder. Wij waren hier bij aanwezig met onze familie en genoten van de toewijding, het geduld en de creativiteit waarmee deze film uit onze eigen omgeving (het Boornedal) tot stand was gebracht in twee jaar tijd.

Nu werkt Jordan (ondertussen 19 jaar jong), die ik toevallig ook als MBO student heb mogen begeleiden in ons project Eetbare Watertuin, aan een tweede rolprent “Leven in het Veen”. Deze heeft een breder thema namelijk de geschiedenis van de verveningen in Smallingerland. De film zal in 2019 uit komen. We kijken er naar uit!

IFOAM Oosterwolde

Op de Soil Week vorige week kwam een indrukwekkende keur aan landbouwdeskundigen uit de hele wereld samen op inititiatief van Mulder Agri en Ecomunity. Erg inspirerend om met bevlogen mensen uit Korea, de VS, India en Fuji te kunnen praten, terwijl je gewoon in de zon buiten bij de mooie nieuwbouw van Ecomunity staat!

Vendana Shiva en Bablu Ganguly (Timbaktu Project in Zuid India) vertegenwoordigden India. In 1992 was ik op Timbaktu met Ipe van der Deen en zag hoe men daar in staat was land te herstellen door vernuftige wateropvang technieken, hetgeen lokale grassen zich deed vestigen en na verloop van tijd uiteindelijk ook weer struiken en bomen. Zie www.timbaktu.org

Dr. Shiva maakte in een indrukwekkende speech duidelijk dat er 1 weg is voor de bodems wereldwijd: 100% organisch: zonder kunstmest (door haar treffend omschreven als “bombing the soil”, kunstmest werd in springstof fabrieken geproduceerd) en enige vorm van biociden. dit zal nog een lange weg worden met de hegemonie van giganten als Monsanto en Bayer. De hoop ligt bij de miljoenen kleine boeren wereldwijd. Vanuit de zogenaamde ontwikkelde wereld (waar wij in Nederland toe gerekend worden) ligt die hoop bij de stadsboeren, de volkstuinen en de biologische boeren, die echter ook allen glyfosaat in hun bloed hebben zo vermoed ik. Onze bodems zijn deplorabel en we zullen een periode van decennia nodig hebben met sanitatie, verplegen of verpflegung zoals dat in de jaren dertig in de Duitse Bosbouw heette! Hier een bodem in het Easterskar helemaal uitgedroogd in dit extreem droge jaar.

Follow up Eetbare Watertuin

Na Leeuwarden Culturele Hoofdstad zal de Waterbar nog 9 jaar op deze plek staan, hetgeen het project Eetbare Watertuin dus ook nog tijd van experimenteren biedt.

We zoeken nu goede deskundigen, studenten, ecologen, buurtbewoners om de plantentuin in de benen te houden. Vele mogelijkheden dienen zich aan: we hebben een tiental plantensoorten waarmee allerlei proeven denkbaar zijn.

Er kan gekookt worden met diverse nieuwe smaken.

Er kan onderzoek aan zilte teelten worden gedaan. Op de overgang van zoet naar zout groeit van nature het bekende gras Rijst (Oryza sativa), waarvan wereldwijd 200.000 variëteiten bestaan. Dit kan in een veranderend klimaat een plant van de toekomst rond Leeuwarden worden. In ieder geval heeft de soort in 2018 zowel de Italiaanse als de Chinese variëteit gebloeid. Zie de foto’s hieronder.

Kortom kom langs in de Waterbar of meld je via deze website.

Foto’s c Tilly Buij.

Waterbar is open!

         

Gistermiddag om vijf uur opende wethouder cultuur van de Gemeente Leeuwarden Sjoerd Feitsma de waterbar. Hans Faber van de Gemeente Leeuwarden heette de aanwezigen welkom (foto hierboven) en kunstenaar Gerard Groenewoud (met partner Tilly Buij verantwoordelijk voor ontwerp, uitvoering en bouw) gaf een heldere en korte toelichting over de tot standkoming van dit wiskundig gezien ook zeer bijzonder geconstrueerde gebouw. Het gebouw volgt de bouw van een watermolecuul met een grote O (zuurstof) en twee kleinere H (waterstof) atomen. Maar de ramen zijn allemaal uniek en verschillend van vorm. De mannen van Staal werkten in dit project mee. De constructeur was 6 weken aan het rekenen, voordat de machines de bijzonder perfecte 4 mm dikke aluminium platen konden snijden! De hele constructie werd in slechts 2,5 dag in elkaar gezet. Tevens kon de erom heen liggende tuin worden bekeken waar een aantal dagen ervoor de kinderen van OBS de Potmarge nog meegeholpen hadden de plantbedden met leem te vullen. De drijvende tuinen waren al geoogst zodat er muntthee en waterkerssoep kon worden genuttigd. De plek is een uitnodiging voor allerlei partijen (buurttuin coöperatie, scholen, stad) om te participeren op deze plek. Er zullen in de rest van het jaar en ook daarna van allerlei proeverijen, lezingen, presentaties, en meer, plaats gaan vinden. Via waterconnecting.frl en deze website is dit in de media te volgen.

Opening waterbar 11 juli 2018

Op woensdag 11 juli 2018  zal om 17.00u de langverwachte Waterbar van Kunstenaars Tilly Buij en Gerard Groenewoud worden geopend. Met een toespraak van wethouder cultuur van de Gemeente Leeuwarden Sjoerd Feitsma. Ook de kunstenaars vertellen over hun werk. En er zullen speciale waterborrels en hapjes te genieten zijn. Henk Jansen van Buro Elodea en één van de Nordwin studenten die bijdroegen aan de realisatie van de erachter gelegen Eetbare Watertuin zullen rondleidingen geven op de tuin. In bijgaande .pdf valt meer te lezen. U bent van harte welkom!  Uitnodiging opening Waterbar

Watersla (Pistia stratiotes) in Fryslân

In het net verschenen juni nummer van Twirre, tijdschrift voor Natuur in Fryslân van de Fryske Feriening foar Fjildbiology, een veelzijdig verhaal over deze waterplant die o. a in de Burefen in Drachten en in de ringvaart van de Trisken waargenomen is. TWIRRE 2018-1-Jansen (1)

Heracleum mantegazzianum, reuzenberenklauw. Biologie en Beheer.

TWIRRE 2017-2-Reuzenberenklauw 

In de nieuwste Twirre (www.fjildbiology.nl/twirre) is vorige week een nieuw artikel van Buro Elodea over de hardnekkige exoot, Reuzenberenklauw, verschenen. Volgend jaar zal er weer een artikel over een waterexoot aan de reeks Exoten in Twirre worden toegevoegd. Op natuurtijdschriften.nl kunt u ook alle oude Twirre artikelen terug lezen en doorzoeken. De website loopt afgezien van 1 artikel altijd een half jaar achter op het tijdschrift, zodat het ook interessant blijft een abonnement te nemen. Veel leesplezier!

© foto Klaas Koopman (Leek)

 

 

 

Boornbergum houdt avond over energiebesparing. ‘t Bynt 9 november 2017.

Op 9 november hield wethouder Pieter van der Zwan (CU) van Smallingerland het openingswoord op de eerste bijeenkomst in ons dorp Boornbergum over energiebesparing. Michel Hania van Buurkracht was gastheer van de avond, die mede door Elodea tot stand is gekomen. Na zijn inleiding werd een buurtscan gepresenteerd door Arnold Strijker van Invent uit Beilen. Hieruit viel op te maken dat er een aantal oudere woningen in de oude kern van het dorp zijn, waar nog veel energiewinst valt te behalen. Uit Wijnjewoude kwam energieadviseur Tjalling Reitsma, die vertelde hoe ver dit dorp met de energietransitie is. WEN Wijnejewoude Energie Neutraal is de organisatie die hiervoor in het leven is geroepen. Een inspirerend voorbeeld voor ons dorp. In een korte presentatie gaf Buro Elodea aan welke energie besparende maatregelen je in een oud huis kunt toepassen. Ook mogelijkheden met regenwater en het vergroenen van platte daken kwamen daarbij om de hoek kijken.

De bewoners hebben allen een vragenlijst met actiepunten gekregen. Op basis daarvan gaat het Buurkracht team, bestaande uit Tonni de Boer, Hendrik Bosma en Wim van Loon (oud voorzitter van Dorpsbelangen) aan de gang om een 1e concreet plan op te stellen. Op de website van Buurkracht is een pagina van ons dorp ingericht waar berichten kunnen worden gedeeld. Dit is eveneens op Facebook mogelijk.

Mede gezien de recente exploraties naar aardgas door DMT in opdracht van het Canadese aardags en oliebedrijf Vermilion, is dit initiatief uiterst urgent en belangrijk voor onze toekomstige energievoorziening! Buro Elodea zal hieraan graag meewerken.

Nationale Duurzame Huizenroute 4 en 11 november 2017

Op bovenstaande data is ons huis voor de vijfde maal weer opengesteld voor mensen die ook energie en water willen besparen en willen investeren in groen. Landelijk worden op de nationale duurzame huizenroute dagen zo’n 836 huizen opengesteld voor geinteresseerden. Doel van de dagen is van elkaar te leren door ter plekke maatregelen te gaan bekijken. Het is een sympathiek laagdrempelig project dat tot nieuwe contacten en nieuwe inzichten kan leiden. En natuurlijk ook tot energiebesparing. In tijden van aardbevingen in Groningen en een doorgaande zoektocht naar fossiele bronnen als aardgas en aardolie een bijzonder actuele en urgente kwestie. In ons huis werd vanuit een integrale ecologische leefwijze aan energie, water en groen gewerkt. Van al deze deelgebieden kunnen dan ook resultaten worden bekeken.

Nadere technische gegevens over het huis zijn te vinden op de website, wanneer u zoekt op adres Skeanewei 12 9212 VC te Boornbergum. Mocht u op deze dagen niet kunnen, maar wel zeer geinteresseerd zijn, dan is het altijd mogelijk een afspraak maken om op een ander moment langs te komen.

Voor u eigen huis kan Elodea voor u een advies op maat maken wat betreft 1 energiebesparing 2 waterbesparing en 3 vergroening. Al deze maatregelen leiden tot minder kosten op termijn, meer comfort en leefplezier.

1 bij een maatwerkadvies wordt uw huis opgemeten, met gebruik maken van de bouwtekening en metingen ter plekke. Alle onderdelen van het dak tot en met de kelder en met name de opbouw van de muren, daken en vloeren worden ingevoerd in een rekenmodule van VABI. Hiermee kan heel precies de E.I of te wel de Energie Index van het huis worden vastgesteld. Vervolgens kan een aantal maatregelen om energie te besparen worden geselecteerd en doorgerekend wat betreft hun effect op de E.I. Dit leidt tenslotte tot een prioritering van maatregelen en een lange termijn plan om de vraag naar warmte en electriciteit (en daarmee de maandelijkse energielasten) zoveel mogelijk te beperken. De mogelijkheden op terrein van subsidie worden in een maatwerkadvies ook op een rij gezet.

2 en 3: Extra service en expertise van Elodea is dat ook op terrein van regenwater en vergroening van daken geadviseerd en ontzorgd kan worden. Elodea heeft contacten met bedrijven die dit goed kunnen doen en de nodige ecologische en technische kennis om nut en voordeel helder in kaart te kunnen brengen.

Op de website met dezelfde naam kunt u zich aanmelden. Koffie en taart staat klaar en ik ben erg benieuwd naar alle vragen en verhalen. Mooi is dat dit jaar in ons dorp op 9 november ook  een avond gepland staat i.s.m. Buurkracht waarop energiebesparing centraal zal staan. www.duurzamehuizenroute.nl

Deze deurklopperspecht scheelt 50 kwH in vergelijking met een electrische bel!


2012 © alle rechten voorbehouden Eloadea Boornbergem