Reuzenbalsemien een problematisch springzaad?

In het december nummer van hét Friese Natuurtijdschrift Twirre (verschijnend onder auspiciën van de Fryske Feriening foar Fjildbiology) is begin december een artikel van Buro Elodea over de bekende Reuzenbalsemien verschenen, waarin vanuit een wereld-perspectief deze soort zo breed mogelijk wordt besproken. Vele mensen werkten hier aan mee, zoals Eddy Kesters van Watering Dommelvallei uit Belgie, Baudewijn Odé en Ruud Beringen vanuit FLORON en Annerie Rutenfrans van Bureau Beleef en Weet. De laatste was met haar bureau organisator van een verwijderproject van Reuzenbalsemien in en rond Nijmegen, waaraan tientallen vrijwilligers in een “vierdaagse” aan mee deden. Er wordt daar ook onderzoek ingesteld naar de mogelijkheden om de kaalgemaakte plekken na verwijdering in te zaaien met andere (inheemse..) soorten. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door mensen van Stichting Bargerveen. Het artikel is onderdeel van de langlopende serie over de autecologie van zogenaamde exoten. In 2011 is Twirre met deze rubriek begonnen. Bedoeling hiervan is 1 de Friese veldonderzoekers goede beschrijvingen te leveren van bouw en herkenning van de exotische water- dan wel landplanten 2 meer diepgang in de kennis te verkrijgen, waardoor een beheer op maat mogelijk wordt. Daarbij wordt nadrukkelijk ook naar mogelijkheden gekeken, die de soorten wellicht ook met zich mee brengen. In het geval van de Reuzenbalsemien blijkt deze soort de meeste honing te produceren van alle Nederlandse planten, dus geen wonder dat de imkers er enthousiast over zijn. Dit botst vanzelfsprekend met het natuurbeleid waarin de soort volgens de regels verwijderd dient te worden.

Foto: © Willem Braam

Veel leesplezier! 

TWIRRE 2018-2-Jansen

 

Jonge natuurfilmer Jordan van der Maas uit Drachten in de media

In 2017 was de première van de film “Licht en Leven” van de zeer jonge filmer Jordan van der Maas in de piepkleine bioscoop in Gorredijk van Stoelwinder. Wij waren hier bij aanwezig met onze familie en genoten van de toewijding, het geduld en de creativiteit waarmee deze film uit onze eigen omgeving (het Boornedal) tot stand was gebracht in twee jaar tijd.

Nu werkt Jordan (ondertussen 19 jaar jong), die ik toevallig ook als MBO student heb mogen begeleiden in ons project Eetbare Watertuin, aan een tweede rolprent “Leven in het Veen”. Deze heeft een breder thema namelijk de geschiedenis van de verveningen in Smallingerland. De film zal in 2019 uit komen. We kijken er naar uit!

IFOAM Oosterwolde

Op de Soil Week vorige week kwam een indrukwekkende keur aan landbouwdeskundigen uit de hele wereld samen op inititiatief van Mulder Agri en Ecomunity. Erg inspirerend om met bevlogen mensen uit Korea, de VS, India en Fuji te kunnen praten, terwijl je gewoon in de zon buiten bij de mooie nieuwbouw van Ecomunity staat!

Vendana Shiva en Bablu Ganguly (Timbaktu Project in Zuid India) vertegenwoordigden India. In 1992 was ik op Timbaktu met Ipe van der Deen en zag hoe men daar in staat was land te herstellen door vernuftige wateropvang technieken, hetgeen lokale grassen zich deed vestigen en na verloop van tijd uiteindelijk ook weer struiken en bomen. Zie www.timbaktu.org

Dr. Shiva maakte in een indrukwekkende speech duidelijk dat er 1 weg is voor de bodems wereldwijd: 100% organisch: zonder kunstmest (door haar treffend omschreven als “bombing the soil”, kunstmest werd in springstof fabrieken geproduceerd) en enige vorm van biociden. dit zal nog een lange weg worden met de hegemonie van giganten als Monsanto en Bayer. De hoop ligt bij de miljoenen kleine boeren wereldwijd. Vanuit de zogenaamde ontwikkelde wereld (waar wij in Nederland toe gerekend worden) ligt die hoop bij de stadsboeren, de volkstuinen en de biologische boeren, die echter ook allen glyfosaat in hun bloed hebben zo vermoed ik. Onze bodems zijn deplorabel en we zullen een periode van decennia nodig hebben met sanitatie, verplegen of verpflegung zoals dat in de jaren dertig in de Duitse Bosbouw heette! Hier een bodem in het Easterskar helemaal uitgedroogd in dit extreem droge jaar.

Follow up Eetbare Watertuin

Na Leeuwarden Culturele Hoofdstad zal de Waterbar nog 9 jaar op deze plek staan, hetgeen het project Eetbare Watertuin dus ook nog tijd van experimenteren biedt.

We zoeken nu goede deskundigen, studenten, ecologen, buurtbewoners om de plantentuin in de benen te houden. Vele mogelijkheden dienen zich aan: we hebben een tiental plantensoorten waarmee allerlei proeven denkbaar zijn.

Er kan gekookt worden met diverse nieuwe smaken.

Er kan onderzoek aan zilte teelten worden gedaan. Op de overgang van zoet naar zout groeit van nature het bekende gras Rijst (Oryza sativa), waarvan wereldwijd 200.000 variëteiten bestaan. Dit kan in een veranderend klimaat een plant van de toekomst rond Leeuwarden worden. In ieder geval heeft de soort in 2018 zowel de Italiaanse als de Chinese variëteit gebloeid. Zie de foto’s hieronder.

Kortom kom langs in de Waterbar of meld je via deze website.

Foto’s c Tilly Buij.

Waterbar is open!

         

Gistermiddag om vijf uur opende wethouder cultuur van de Gemeente Leeuwarden Sjoerd Feitsma de waterbar. Hans Faber van de Gemeente Leeuwarden heette de aanwezigen welkom (foto hierboven) en kunstenaar Gerard Groenewoud (met partner Tilly Buij verantwoordelijk voor ontwerp, uitvoering en bouw) gaf een heldere en korte toelichting over de tot standkoming van dit wiskundig gezien ook zeer bijzonder geconstrueerde gebouw. Het gebouw volgt de bouw van een watermolecuul met een grote O (zuurstof) en twee kleinere H (waterstof) atomen. Maar de ramen zijn allemaal uniek en verschillend van vorm. De mannen van Staal werkten in dit project mee. De constructeur was 6 weken aan het rekenen, voordat de machines de bijzonder perfecte 4 mm dikke aluminium platen konden snijden! De hele constructie werd in slechts 2,5 dag in elkaar gezet. Tevens kon de erom heen liggende tuin worden bekeken waar een aantal dagen ervoor de kinderen van OBS de Potmarge nog meegeholpen hadden de plantbedden met leem te vullen. De drijvende tuinen waren al geoogst zodat er muntthee en waterkerssoep kon worden genuttigd. De plek is een uitnodiging voor allerlei partijen (buurttuin coöperatie, scholen, stad) om te participeren op deze plek. Er zullen in de rest van het jaar en ook daarna van allerlei proeverijen, lezingen, presentaties, en meer, plaats gaan vinden. Via waterconnecting.frl en deze website is dit in de media te volgen.

Opening waterbar 11 juli 2018

Op woensdag 11 juli 2018  zal om 17.00u de langverwachte Waterbar van Kunstenaars Tilly Buij en Gerard Groenewoud worden geopend. Met een toespraak van wethouder cultuur van de Gemeente Leeuwarden Sjoerd Feitsma. Ook de kunstenaars vertellen over hun werk. En er zullen speciale waterborrels en hapjes te genieten zijn. Henk Jansen van Buro Elodea en één van de Nordwin studenten die bijdroegen aan de realisatie van de erachter gelegen Eetbare Watertuin zullen rondleidingen geven op de tuin. In bijgaande .pdf valt meer te lezen. U bent van harte welkom!  Uitnodiging opening Waterbar

Watersla (Pistia stratiotes) in Fryslân

In het net verschenen juni nummer van Twirre, tijdschrift voor Natuur in Fryslân van de Fryske Feriening foar Fjildbiology, een veelzijdig verhaal over deze waterplant die o. a in de Burefen in Drachten en in de ringvaart van de Trisken waargenomen is. TWIRRE 2018-1-Jansen (1)

Heracleum mantegazzianum, reuzenberenklauw. Biologie en Beheer.

TWIRRE 2017-2-Reuzenberenklauw 

In de nieuwste Twirre (www.fjildbiology.nl/twirre) is vorige week een nieuw artikel van Buro Elodea over de hardnekkige exoot, Reuzenberenklauw, verschenen. Volgend jaar zal er weer een artikel over een waterexoot aan de reeks Exoten in Twirre worden toegevoegd. Op natuurtijdschriften.nl kunt u ook alle oude Twirre artikelen terug lezen en doorzoeken. De website loopt afgezien van 1 artikel altijd een half jaar achter op het tijdschrift, zodat het ook interessant blijft een abonnement te nemen. Veel leesplezier!

© foto Klaas Koopman (Leek)

 

 

 

Boornbergum houdt avond over energiebesparing. ‘t Bynt 9 november 2017.

Op 9 november hield wethouder Pieter van der Zwan (CU) van Smallingerland het openingswoord op de eerste bijeenkomst in ons dorp Boornbergum over energiebesparing. Michel Hania van Buurkracht was gastheer van de avond, die mede door Elodea tot stand is gekomen. Na zijn inleiding werd een buurtscan gepresenteerd door Arnold Strijker van Invent uit Beilen. Hieruit viel op te maken dat er een aantal oudere woningen in de oude kern van het dorp zijn, waar nog veel energiewinst valt te behalen. Uit Wijnjewoude kwam energieadviseur Tjalling Reitsma, die vertelde hoe ver dit dorp met de energietransitie is. WEN Wijnejewoude Energie Neutraal is de organisatie die hiervoor in het leven is geroepen. Een inspirerend voorbeeld voor ons dorp. In een korte presentatie gaf Buro Elodea aan welke energie besparende maatregelen je in een oud huis kunt toepassen. Ook mogelijkheden met regenwater en het vergroenen van platte daken kwamen daarbij om de hoek kijken.

De bewoners hebben allen een vragenlijst met actiepunten gekregen. Op basis daarvan gaat het Buurkracht team, bestaande uit Tonni de Boer, Hendrik Bosma en Wim van Loon (oud voorzitter van Dorpsbelangen) aan de gang om een 1e concreet plan op te stellen. Op de website van Buurkracht is een pagina van ons dorp ingericht waar berichten kunnen worden gedeeld. Dit is eveneens op Facebook mogelijk.

Mede gezien de recente exploraties naar aardgas door DMT in opdracht van het Canadese aardags en oliebedrijf Vermilion, is dit initiatief uiterst urgent en belangrijk voor onze toekomstige energievoorziening! Buro Elodea zal hieraan graag meewerken.


2012 © alle rechten voorbehouden Eloadea Boornbergem