Boornbergum houdt avond over energiebesparing. ‘t Bynt 9 november 2017.

Op 9 november hield wethouder Pieter van der Zwan (CU) van Smallingerland het openingswoord op de eerste bijeenkomst in ons dorp Boornbergum over energiebesparing. Michel Hania van Buurkracht was gastheer van de avond, die mede door Elodea tot stand is gekomen. Na zijn inleiding werd een buurtscan gepresenteerd door Arnold Strijker van Invent uit Beilen. Hieruit viel op te maken dat er een aantal oudere woningen in de oude kern van het dorp zijn, waar nog veel energiewinst valt te behalen. Uit Wijnjewoude kwam energieadviseur Tjalling Reitsma, die vertelde hoe ver dit dorp met de energietransitie is. WEN Wijnejewoude Energie Neutraal is de organisatie die hiervoor in het leven is geroepen. Een inspirerend voorbeeld voor ons dorp. In een korte presentatie gaf Buro Elodea aan welke energie besparende maatregelen je in een oud huis kunt toepassen. Ook mogelijkheden met regenwater en het vergroenen van platte daken kwamen daarbij om de hoek kijken.

De bewoners hebben allen een vragenlijst met actiepunten gekregen. Op basis daarvan gaat het Buurkracht team, bestaande uit Tonni de Boer, Hendrik Bosma en Wim van Loon (oud voorzitter van Dorpsbelangen) aan de gang om een 1e concreet plan op te stellen. Op de website van Buurkracht is een pagina van ons dorp ingericht waar berichten kunnen worden gedeeld. Dit is eveneens op Facebook mogelijk.

Mede gezien de recente exploraties naar aardgas door DMT in opdracht van het Canadese aardags en oliebedrijf Vermilion, is dit initiatief uiterst urgent en belangrijk voor onze toekomstige energievoorziening! Buro Elodea zal hieraan graag meewerken.

Nationale Duurzame Huizenroute 4 en 11 november 2017

Op bovenstaande data is ons huis voor de vijfde maal weer opengesteld voor mensen die ook energie en water willen besparen en willen investeren in groen. Landelijk worden op de nationale duurzame huizenroute dagen zo’n 836 huizen opengesteld voor geinteresseerden. Doel van de dagen is van elkaar te leren door ter plekke maatregelen te gaan bekijken. Het is een sympathiek laagdrempelig project dat tot nieuwe contacten en nieuwe inzichten kan leiden. En natuurlijk ook tot energiebesparing. In tijden van aardbevingen in Groningen en een doorgaande zoektocht naar fossiele bronnen als aardgas en aardolie een bijzonder actuele en urgente kwestie. In ons huis werd vanuit een integrale ecologische leefwijze aan energie, water en groen gewerkt. Van al deze deelgebieden kunnen dan ook resultaten worden bekeken.

Nadere technische gegevens over het huis zijn te vinden op de website, wanneer u zoekt op adres Skeanewei 12 9212 VC te Boornbergum. Mocht u op deze dagen niet kunnen, maar wel zeer geinteresseerd zijn, dan is het altijd mogelijk een afspraak maken om op een ander moment langs te komen.

Voor u eigen huis kan Elodea voor u een advies op maat maken wat betreft 1 energiebesparing 2 waterbesparing en 3 vergroening. Al deze maatregelen leiden tot minder kosten op termijn, meer comfort en leefplezier.

1 bij een maatwerkadvies wordt uw huis opgemeten, met gebruik maken van de bouwtekening en metingen ter plekke. Alle onderdelen van het dak tot en met de kelder en met name de opbouw van de muren, daken en vloeren worden ingevoerd in een rekenmodule van VABI. Hiermee kan heel precies de E.I of te wel de Energie Index van het huis worden vastgesteld. Vervolgens kan een aantal maatregelen om energie te besparen worden geselecteerd en doorgerekend wat betreft hun effect op de E.I. Dit leidt tenslotte tot een prioritering van maatregelen en een lange termijn plan om de vraag naar warmte en electriciteit (en daarmee de maandelijkse energielasten) zoveel mogelijk te beperken. De mogelijkheden op terrein van subsidie worden in een maatwerkadvies ook op een rij gezet.

2 en 3: Extra service en expertise van Elodea is dat ook op terrein van regenwater en vergroening van daken geadviseerd en ontzorgd kan worden. Elodea heeft contacten met bedrijven die dit goed kunnen doen en de nodige ecologische en technische kennis om nut en voordeel helder in kaart te kunnen brengen.

Op de website met dezelfde naam kunt u zich aanmelden. Koffie en taart staat klaar en ik ben erg benieuwd naar alle vragen en verhalen. Mooi is dat dit jaar in ons dorp op 9 november ook  een avond gepland staat i.s.m. Buurkracht waarop energiebesparing centraal zal staan. www.duurzamehuizenroute.nl

Deze deurklopperspecht scheelt 50 kwH in vergelijking met een electrische bel!

Tuin en Landschap

svsT1720043

In het 20e nummer van Tuin en Landschap stond een aardig verhaal over het project op de Watercampus in Leeuwarden. In bijgaande pdf valt er een en ander over te lezen.

 

Technische faciliteiten waterplantentuin gereed!

Op zaterdag 8 juli j.l. werden de drie kweekbedden van de sawa in Leeuwarden “officieel” geopend en in werking gesteld. De waterkweekbak gevuld met zilte soorten en de twee drijvende eetbare moeraswaterplanten tuinen goed afgemeerd in de waterpartij van de Watercampus in Leeuwarden. Er zullen nog vele plantensoorten worden toegevoegd en de proeftuin kan dienst gaan doen als veldlaboratorium voor studenten van VHL en of andere opleidingen. Wordt dus zeker vervolgd. De Leeuwarder Courant was present in de personen van journalist Wieberen Elverdink en fotograaf Jacob van Essen, die een mooi verhaal publiceerden in de LC van maandag 10 juli. Verhaal Eetbare WaterplantenIMG_2288

De Beekpunge bloeit al en lijkt goed aan te slaan!

Vandaag is ook een aantal planten van de Waternoot (Trapa natans) toegevoegd. IMG_2292

Dalbergia melanoxylon kent u die boom??

Op 9 juli zal ik in de Hortus Haren een lezing houden over de Boom van de Klarinet. Dit is voor een groot deel van de instrumenten de Dalbergia melanoxylon. Een boom met dus zwart kernhout uit de familie der vlinderbloemigen. De soort komt voor in de savannes van Oost-Afrika. Kenya, Tanzania en Mocambique. Behalve klarinetten worden er ook hobo’s, traverso’s en in Engeland erg veel bagpipes (doedelzakken) van gemaakt. Het is de duurste houtsoort ter wereld.

Voor achtergronden:   www.mpingoconservation.org, www.soundandfair.org en www.grensverleggers.nl. Meer in de Hortus!

Dalbergia Melanoxylon 2

Opening eetbare waterplantentuin in Leeuwarden!

Komende zaterdag zal in Leeuwarden om 11.00u de opening plaats vinden van de eerste eetbare waterplantentuin in een stedelijke omgeving. Op de Watercampus, tegenover het Wetsus gebouw is van maart tot en met juni gewerkt aan een tweetal drijvende waterplantenbedden, een sawa met drie niveau’s en een drietal kweekbakken, waarin zoete en in één bak ook zoute eetbare planten geteeld zullen gaan worden. Er is in samenwerking met terreinbeheerders It Fryske Gea, Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat Noord (voor de zilte soorten zee-aster en heen) plantgoed verzameld en uitgezet. Dit project is uitgevoerd door Nordwin College, kunstenaars Groenewoud en Buij, buurttuincooperatie de Hoftuinen en Buro Elodea met een subsidie van het provinciale fonds Duurzaam Door. In het vervolgtraject is samenwerking met Nordwin College uitnodiging watertuin(onderhoudsplan) en Van Hall Larenstein (toegepast ecologisch onderzoek) voorzien.

IMG_2231

Oogst zilte waterplanten op 5 juli j.l. Met dank aan Rijkswaterstaat Noord (Rene Wilkens en Hessel Jongerius)

 

duurzame huizenroute tour 2017

Op vrijdag 30 juni verscheen een leuk stukje in het Friesch Dagblad over de die avond gehouden duurzame huizenroute tour met als thema hoe verduurzaam je een iets ouder huis. Er waren bezoekers uit Bakkeveen, Frieschepalen en Boornbergum. Het was een boeiende en leerzame uitwisseling, omdat een van de bezoekers bij WEN actief is. Het Wijnjewoude Energie Neutraal initiatief, wat zeer goed loopt. Daar is bij een electriciteits behoefte van 1,1 miljoen kwH al 0.3 miljoen met pV opgewekt, terwijl er vergevorderde plannen bestaan voor een collectieve zonnecentrale. We hopen op een vergelijkbaar initiatief in Boornbergum en hadden op 3 juli i.s.m. Buurkracht’s Michel Hania een bijeenkomst met dorpsbelangen hierover. Woning FD 30-6

Nieuw artikel over een bijzondere waterplant en exoot verschenen

In Twirre no 1 van 2017 is een interessant artikel te lezen over de Grote kroosvaren een plant die kansrijk is voor de toekomst in verband met zijn symbiose met de cyanobacterie Anabaena azollae, die de soort in staat stelt stikstof uit de lucht te binden. De Chinezen wisten dit al in 540 na Chr toen ze aanraden rijstbouw te combineren met azolla filiculoides. Door de stikstofbinding komt dit ook in het wortelmilieu van de rijstplant terecht, die er beter door groeit. Wereldwijd wordt momenteel aan deze soort onderzoek gedaan ook in Nederland.

Grote kroosvaren, Water Fern

Grote kroosvaren, Water Fern

De foto is van de hand van Wil Leurs (Foto Agami).

 

Chinees bezoek op site waterplantentuin

Op 11 mei a.s. zal een delegatie met Chinese studenten die op bezoek zijn bij Nordwin College in Leeuwarden ook een bezoek brengen aan de locatie van de waterplantentuin in ontwikkeling. Wellicht komen we dan achter de Chinese namen van een aantal waterplanten. Rijst wordt al 8000 jaar geteeld en ook van andere waterplanten moet erg veel kennis in dat enorme land aanwezig zijn!

Omrop Fryslân besteedt aandacht aan Geaflecht lezing 16 febrewaris 2017. Skans De Gerdyk

Op maandag 13 februari besteedde Omrop Fryslân kort aandacht aan de lezing over het ecosysteem van de bodem van 16 februari a.s. in de Skans in Gorredijk (de Gerdyk). Jeroen Onrust (RUG) en Henk Jansen (Buro Elodea) zullen daar dieper ingaan op het bodem ecosysteem.

De nadruk ligt daarbij op de veenweide.

http://www.omropfryslan.nl/utstjoering/weistra-op-wei-fan-13-febrewaris-2017-1600

het gesprek vindt plaats tussen 50.04 en 53.21.

komt allen in de Skans! Henk Jansen

Veen 2100Veen verspreiding in 2100..?

Kaart uit Vloeiend Landschap: Peter de Ruyter, uitgeverij Bornmeer, 2016.

 


2012 © alle rechten voorbehouden Eloadea Boornbergem