Nieuw artikel over de landexoot late guldenroede verschenen

In het laatste nummer van Twirre (nog niet on-line, bij het verschijnen van het volgende nummer zal het online verschijnen op www.fjildbology.nl ) is een artikel van Buro Elodea over de exoot late guldenroede (solidago gigantea) verschenen. Een soort die steeds verder oprukt en een geduchte concurrent kan zijn voor andere soorten. TWIRRE 2019-2-Jansen

Living Lab 2020 in februari van start op Watercampus

In februari 2020 zullen twee studenten starten met een onderzoeksproject in de Eetbare Watertuin op het Watercampus terrein te Leeuwarden. Onder begeleiding van Buro Elodea zal nader worden ingezoomd op de mogelijkheden van breed pijlkruid als voedselgewas in de paludicultuur van de veenweide. In de recente studie van Wageningse onderzoekers naar het landschap van Nederland in 2120 wordt de Database Potential Paludiculture Plants aangehaald. Daarin komt deze soort weliswaar niet voor, maar gezien haar lange geschiedenis van consumptie door vele culturen in Noord-Amerika (overigens wordt de soort in China nog steeds verbouwd) denken wij toch dat er mogelijkheden zouden kunnen zijn voor deze soort. Living Lab is een initiatief van Rijksuniversiteit Groningen Campus Fryslân, waarin Buro Elodea samenwerkt met dr. Tessa van der Voort.

Waterbar: ontmoetingsplek en werkruimte                        Voorkweek breed pijlkruid

Rapportage habitatrichtlijnsoorten Provinsje Fryslân binnenkort verwacht!

Binnenkort zal het rapport verschijnen over een viertal Habitatrichtlijnsoorten in Friesland dat op verzoek van de Provincie door Bureau Faunax uit Gorredijk, Bureau Biota uit Groningen en Buro Elodea is samengesteld (samen actief als ecologisch samenwerkingsverband Formica zie www.formica4ecologie.nl).  Er werd hiervoor onderzoek gedaan naar de geelgerande waterkever en de platte schijfhoren in Rottige Meenthe en Brandemeer door Bureau Faunax. Ook onderzocht dit bureau daar de groenknolorchis. Buro Elodea bezocht alle vier Friese Waddeneilanden om de staat van instandhouding van de groenknolorchis nader in beeld te brengen. Op Terschelling werd tevens gekeken naar de drijvende waterweegbree. Er vond ook veel onderzoek plaats naar oudere data om trends in beeld te brengen. Het project maakt deel uit van een grootschalig onderzoek van de Provincie met als doel het zo goed mogelijk in kaart brengen van alle soorten waarvoor zij een instandhoudingsdoelstelling hebben. Dit jaar zullen nog vele andere rapportages verschijnen die hiermee samenhangen.

Groenknolorchis op Terschelling

Project Onder water haalt vereiste bedrag!

Muzikant en geluidskunstenaar Tristan Visser kan dit najaar de Noordzee op om te werken aan zijn documentaire (o.a. voor Fryslân Dok) over het geluidslandschap in de Noordzee. Nu er nog drie dagen te gaan zijn in zijn crowd-funding via cinecrowd is de vereiste 80% binnen gehaald. Momenteel reist hij naar Groenland met filmmaker Ester Kokmeijer om walvissengeluiden op te nemen. De beinvloeding van het klankschap onder water door menselijke activiteiten is zijn fascinatie. Hoe reageren hoog ontwikkelde dieren als walvissen en dolfijnen daarop? En kun je met hen communiceren zoals professor David Rothenberg (bioloog en klarinettist uit de V.S) dat eerder ook al probeerde met beluga’s.

Elodea ondersteunt dit project van harte en neemt deel in een team van begeleiders.

Meer lezen: zie www.tristanvisser.com of kijk op

https://cinecrowd.com/nl/onderwater en u kunt nog bijdragen!

Landschaps-en vegetatieonderzoek Peinder Mieden (Frl.)

                  

Op donderdag 6 juni is dit project dat van 2019 tot en met 2023 zal duren van start gegaan. In het project Peinder Mieden is een gebied tussen Opeinde (de Pein) en Drachten ingericht als woon/werk gebied voor een 40 tal kavels met woningen met maar liefst 90 ha. aan grond. De grond wordt beheerd door Klaas Mulder uit Opeinde (ook werkzaam bij loonwerkbedrijf Toering) in samenwerking met de biologische boer Sjoerd Hoekstra, die ook in het gebied zal gaan wonen. Een aantal woningen is reeds klaar en wordt ook al bewoond, vele andere zijn in aanbouw of in ontwerp. De beheerder wordt bijgestaan door een dertigtal Blaarkoppen en ponies die nu al voor de begrazing zorg dragen. Landschapsbeheer Friesland houdt de eerste vijf jaar de houtwallen structuren, die kenmerkend zijn voor deze zuidelijke uitloper van de Noardlike Fryske Wâlden in de gaten en Buro Elodea uit Boornbergum volgt de vegetatie in de graslanden, langs de slootkanten en op een aantal natte/moerassige plekken. Hierboven is de Burmaniasloot te zien die het terrein aan de zuidkant begrenst. Net hier tegenover ligt Orgaworld en het industrieterrein van de Haven van Drachten. Alle houtwallen die in verband met de bouw het veld hebben moeten ruimen worden ruim gecompenseerd door nieuwe aanplanten, zoals op de figuur hier linksboven te zien valt. Ook zijn er nieuwe waterpartijen gegraven en een nieuwe centrale sloot (bovenste foto’s). Tegen het dorp aan is voor de bewoners ook een kleine insteekhaven gerealiseerd waar men bootjes kan afmeren. Een bijzonder fraai woongebied wordt zo gerealiseerd met volop mogelijkheden voor flora en fauna. In 2023 zal het terrein worden overgedragen aan de CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap).

Bioblizz vanuit de Waterbar op 5 juni 2019

Afgelopen woensdag vond de door Van Hall Larenstein’s afdeling Wildlife georganiseerde Bioblizz plaats in de Potmargezone van Leeuwarden. Vanaf 8.00 ‘s ochtends tot en met 24.00u ‘s avonds werden vele groepen organismen die in dit deel van de stad Leeuwarden voorkomen op naam gebracht door een keur aan specialisten en studenten van de afdeling Wildlife van Van Hall Larenstein. Voor de afdeling planten waren FLORON-coördinator Gertie Papenburg, FFF-bestuurslid Ben Bruinsma, Hinko Talsma van de Provinsje Fryslân en plantenecoloog Henk Jansen van Buro Elodea en de Waterbar aanwezig. Willem Oevering van JM ecologie en Jeroen Breidenbach van Faunax verleenden ook hun medewerking aan deze Blizz evenals Remco Ploeg (vissen en amfibieën) en Louis Gasser voor de bloedzuigers. Er is gewerkt met mouse-traps om muizen te onderzoeken. Ook paddenstoelen, korstmossen en later op de dag nachtvlinders en vleermuizen zijn in beeld gebracht. Dit leverde maar liefst 402 soorten op met 16 waarnemers en een totaal aan 775 waarnemingen die werden vastgelegd. Op onderstaande link zijn alle resultaten overzichtelijk terug te vinden (ff copiëren in browser).

https://waarneming.nl/bioblitz/potmarge-2019

 

Bijeenkomst Waterbar Leeuwarden 12 april 2019

Een mooie bijeenkomst op de watertuin op 12 april j.l! Het was echter behoorlijk koud en de soorten waren nog maar net aan het uitlopen, dus verdient het aanbeveling later nogmaals deze plek te bezoeken om te kijken hoe de soorten zich ontwikkelen. Ook het voedselbos dat aan de voet van de terp staat zal steeds mooier gaan worden. Groen in de stad en plek voor onderzoek en ontmoeting.

Waar zijn we over weer twintig jaar?

20 jaar Buro Elodea met mini-symposium over Weerbaarheid op Watercampus Leeuwarden

Buro Elodea 20 jaar Een middag over Weerbaarheid.
NB Op mijn Linkedin pagina kun je de voordracht die ik hield lezen. 

12 april 2019

Waarom            In 1998 startte ik met Buro Elodea. Nu na ruim twintig jaar vind ik het plezierig dit te vieren met zowel inspirerende sprekers/vrienden als met al diegene met wie ik in die ruim twintig jaar actief was.

Waar                  De bijeenkomst zal plaatsvinden in de Waterbar. Een bijzonder gebouw in de vorm van een watermolecuul (1 grote O en 2 kleine H’s dus) dat zich bevindt op een terp op de Watercampus in Leeuwarden.

Wie                       Kunstenaars Tilly Buij en Gerard Groenewoud zullen er zijn alsmede oude studievriendin en paardencoach Carol Dohmen. Ook ben ik erg blij dat Peter de Ruyter, de landschapsarchitect die zo veel met Friesland bezig is, acte de présence zal geven!

Weerbaarheid Mijn idee is dat er zoveel op ons afkomt aan veranderingen (zeespiegel stijging, klimaat, etc), dat de vraag naar hoe we ons hiertoe moeten gaan verhouden steeds essentiëler zal gaan worden. Weerbaarheid is een term die dit wellicht goed samenvat. Vandaar dat ik hier graag op in wil zoomen vanuit psychologie, kunst, landschap en ecologie. Omdat juist dwarsverbanden leiden tot het nieuwe.

PROGRAMMA

Henk Elodea      Excursie tuin inleiding: “op weg naar een plantaardige economie?”

Carol Dohmen                                               “veerkracht een kwestie van geluk”

Tilly Buij & Gerard Groenewoud:             “het schild van de twijfel”

Peter de Ruyter     “Naar een weerbaar en volhoudbaar laagveenlandschap”

16.00u inloop

16.30u begin programma, excursie en inleiding

17.00 -19.15 u sprekers onderbroken door proeverij van watergroente gerechten*

*soep van waterkers, daslookpesto, sla met beekpunge en andere bijzondere spijzen

Namens Buro Elodea met vriendelijke en plantaardige groeten Henk

Tilly Buij en Gerard Groenewoud

Zijn sinds begin jaren tachtig als kunstenaars actief. In eerste instantie waren ze tussen (1983-1994) met de groep de Vier Evangelisten erg succesvol. Vanaf 1988 presenteerden zij zich daarbij ook al als duo. Veel monumentale werken werden op allerlei plaatsen in Nederland door hen gerealiseerd. In 2013 kregen zij de opdracht voor de culturele inbeslagname van de Watercampus, waarvoor ze met vele betrokkenen contacten hebben opgebouwd en manifestaties hebben georganiseerd culminerend in de huidige watertuin en waterbar. www.groenewoudbuij.nl

Carol Dohmen ir. en spiegelschrijver

“Groene ingenieur, schrijver, coach, reiziger, partner, moeder, paardengek. Met mijn hoofd in de wolken en mijn laarzen in de modder maak ik de reis van mijn leven. Paarden wijzen mij de weg. Via de manege naar de boerderij, naar een groengekleurde studie en loopbaan. Ik leerde denken als een paard en daardoor mensen beter te lezen. Ze werden partners om te coachen. Kleine, anekdotische verhalen die ontstonden tijdens talloze bosritjes maakten de schrijver in mij wakker. Paarden hebben mij, kortom, verbonden met mijn eigen potentieel. Mijn missie: mensen verbinden met hun natuurlijke potentieel door coaching en verhalen”. www.spiegelschrift.nu

Peter de Ruyter

‘Peter is landschapsarchitect. Van 2008 tot 2012 was hij directeur van Atelier Fryslân, dat overheden gevraagd en ongevraagd kon adviseren over de ruimtelijke kwaliteit van veranderingen in het landschap. In 2016 verscheen zijn boek ‘Vloeiend landschap, over de toekomst van het Friese landschap’ (genomineerd voor de Jan Wolkers Prijs).’ www.peterderuyterlandschap.nl

Henk Jansen

Natuur en muziek zijn de twee passies in mijn leven: Elodea en Melodea. Planten, bodem, insecten en bos/landschap aan de ene en klarinet, basklarinet en piano aan de andere kant. Sinds 2000 zoek ik manieren om mijn energie en waterafdruk te verkleinen en mijn groene afdruk te vergroten. www.elodea.org

Groene Inspiratiedag op 5 maart 2019 in Leeuwarden

Op dinsdag 5 maart vindt een interessante dag plaats, georganiseerd door het Nordwin College in Leeuwarden. Nico Wissing van NL Greenlabel uit Megchelen trapt om 13.30u af met de lezing: “hoe kunnen we toekomstgericht denken en handelen en meetbaar sturing geven op een een integrale, duurzame en gezonde leefomgeving?”.

Verder komen Arie Koster van www.bijenhelpdesk.nl, Kees Siderius en Anja Dijkstra van Tiny Forest /IVN, Annerie Rutenfrans van adviesbureau Beleef en Weet en vele anderen langs.

Annerie zal met haar nieuw ontwikkelde Linvexo programma in een workshop de studenten wegwijs maken in de ecologie van exoten, een actueel thema in het groenbeheer.

Ik geef een presentatie over het Eetbare Watertuin project op de Watercampus, dat gerealiseerd is door studenten van Nordwin College o.l.v hun praktijk docent Frank Berends. NORDWIN1007 Uitnodiging Groenmiddag 2019

Hongerende bijeneters in Friesland

Op 3 januari j.l besteedde natuurjournalist Koos Dijksterhuis aandacht aan ons blad Twirre (van de Fryske Feriening foar Fjildbiology), waarin een mooi artikel over onderzoek aan de broedbiologie van de zuidelijke Bijeneter gestaan had. Deze fraaie vogel deed in 2015 een poging tot vestiging in Friesland. Helaas kwamen de jongen door een combinatie van slecht weer en dus te weinig voedsel allen om. Dit verhaal kwam door contact met KNNV vrijwilliger Hotze Simonides tot stand en werd geschreven door de Werkgroep Bijeneters Nederland uit Meppel. Mooi dat Trouw het in het Natuurdagboek van genoemde Koos Dijksterhuis wist op te nemen!

Trouw 3-1-19


2012 © alle rechten voorbehouden Eloadea Boornbergem