Landschaps-en vegetatieonderzoek Peinder Mieden (Frl.)

                  

Op donderdag 6 juni is dit project dat van 2019 tot en met 2023 zal duren van start gegaan. In het project Peinder Mieden is een gebied tussen Opeinde (de Pein) en Drachten ingericht als woon/werk gebied voor een 40 tal kavels met woningen met maar liefst 90 ha. aan grond. De grond wordt beheerd door Klaas Mulder uit Opeinde (ook werkzaam bij loonwerkbedrijf Toering) in samenwerking met de biologische boer Sjoerd Hoekstra, die ook in het gebied zal gaan wonen. Een aantal woningen is reeds klaar en wordt ook al bewoond, vele andere zijn in aanbouw of in ontwerp. De beheerder wordt bijgestaan door een dertigtal Blaarkoppen en ponies die nu al voor de begrazing zorg dragen. Landschapsbeheer Friesland houdt de eerste vijf jaar de houtwallen structuren, die kenmerkend zijn voor deze zuidelijke uitloper van de Noardlike Fryske Wâlden in de gaten en Buro Elodea uit Boornbergum volgt de vegetatie in de graslanden, langs de slootkanten en op een aantal natte/moerassige plekken. Hierboven is de Burmaniasloot te zien die het terrein aan de zuidkant begrenst. Net hier tegenover ligt Orgaworld en het industrieterrein van de Haven van Drachten. Alle houtwallen die in verband met de bouw het veld hebben moeten ruimen worden ruim gecompenseerd door nieuwe aanplanten, zoals op de figuur hier linksboven te zien valt. Ook zijn er nieuwe waterpartijen gegraven en een nieuwe centrale sloot (bovenste foto’s). Tegen het dorp aan is voor de bewoners ook een kleine insteekhaven gerealiseerd waar men bootjes kan afmeren. Een bijzonder fraai woongebied wordt zo gerealiseerd met volop mogelijkheden voor flora en fauna. In 2023 zal het terrein worden overgedragen aan de CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap).

Bioblizz vanuit de Waterbar op 5 juni 2019

Afgelopen woensdag vond de door Van Hall Larenstein’s afdeling Wildlife georganiseerde Bioblizz plaats in de Potmargezone van Leeuwarden. Vanaf 8.00 ‘s ochtends tot en met 24.00u ‘s avonds werden vele groepen organismen die in dit deel van de stad Leeuwarden voorkomen op naam gebracht door een keur aan specialisten en studenten van de afdeling Wildlife van Van Hall Larenstein. Voor de afdeling planten waren FLORON-coördinator Gertie Papenburg, FFF-bestuurslid Ben Bruinsma, Hinko Talsma van de Provinsje Fryslân en plantenecoloog Henk Jansen van Buro Elodea en de Waterbar aanwezig. Willem Oevering van JM ecologie en Jeroen Breidenbach van Faunax verleenden ook hun medewerking aan deze Blizz evenals Remco Ploeg (vissen en amfibieën) en Louis Gasser voor de bloedzuigers. Er is gewerkt met mouse-traps om muizen te onderzoeken. Ook paddenstoelen, korstmossen en later op de dag nachtvlinders en vleermuizen zijn in beeld gebracht. Dit leverde maar liefst 402 soorten op met 16 waarnemers en een totaal aan 775 waarnemingen die werden vastgelegd. Op onderstaande link zijn alle resultaten overzichtelijk terug te vinden (ff copiëren in browser).

https://waarneming.nl/bioblitz/potmarge-2019

 

Bijeenkomst Waterbar Leeuwarden 12 april 2019

Een mooie bijeenkomst op de watertuin op 12 april j.l! Het was echter behoorlijk koud en de soorten waren nog maar net aan het uitlopen, dus verdient het aanbeveling later nogmaals deze plek te bezoeken om te kijken hoe de soorten zich ontwikkelen. Ook het voedselbos dat aan de voet van de terp staat zal steeds mooier gaan worden. Groen in de stad en plek voor onderzoek en ontmoeting.

Waar zijn we over weer twintig jaar?

20 jaar Buro Elodea met mini-symposium over Weerbaarheid op Watercampus Leeuwarden

Buro Elodea 20 jaar Een middag over Weerbaarheid.
NB Op mijn Linkedin pagina kun je de voordracht die ik hield lezen. 

12 april 2019

Waarom            In 1998 startte ik met Buro Elodea. Nu na ruim twintig jaar vind ik het plezierig dit te vieren met zowel inspirerende sprekers/vrienden als met al diegene met wie ik in die ruim twintig jaar actief was.

Waar                  De bijeenkomst zal plaatsvinden in de Waterbar. Een bijzonder gebouw in de vorm van een watermolecuul (1 grote O en 2 kleine H’s dus) dat zich bevindt op een terp op de Watercampus in Leeuwarden.

Wie                       Kunstenaars Tilly Buij en Gerard Groenewoud zullen er zijn alsmede oude studievriendin en paardencoach Carol Dohmen. Ook ben ik erg blij dat Peter de Ruyter, de landschapsarchitect die zo veel met Friesland bezig is, acte de présence zal geven!

Weerbaarheid Mijn idee is dat er zoveel op ons afkomt aan veranderingen (zeespiegel stijging, klimaat, etc), dat de vraag naar hoe we ons hiertoe moeten gaan verhouden steeds essentiëler zal gaan worden. Weerbaarheid is een term die dit wellicht goed samenvat. Vandaar dat ik hier graag op in wil zoomen vanuit psychologie, kunst, landschap en ecologie. Omdat juist dwarsverbanden leiden tot het nieuwe.

PROGRAMMA

Henk Elodea      Excursie tuin inleiding: “op weg naar een plantaardige economie?”

Carol Dohmen                                               “veerkracht een kwestie van geluk”

Tilly Buij & Gerard Groenewoud:             “het schild van de twijfel”

Peter de Ruyter     “Naar een weerbaar en volhoudbaar laagveenlandschap”

16.00u inloop

16.30u begin programma, excursie en inleiding

17.00 -19.15 u sprekers onderbroken door proeverij van watergroente gerechten*

*soep van waterkers, daslookpesto, sla met beekpunge en andere bijzondere spijzen

Namens Buro Elodea met vriendelijke en plantaardige groeten Henk

Tilly Buij en Gerard Groenewoud

Zijn sinds begin jaren tachtig als kunstenaars actief. In eerste instantie waren ze tussen (1983-1994) met de groep de Vier Evangelisten erg succesvol. Vanaf 1988 presenteerden zij zich daarbij ook al als duo. Veel monumentale werken werden op allerlei plaatsen in Nederland door hen gerealiseerd. In 2013 kregen zij de opdracht voor de culturele inbeslagname van de Watercampus, waarvoor ze met vele betrokkenen contacten hebben opgebouwd en manifestaties hebben georganiseerd culminerend in de huidige watertuin en waterbar. www.groenewoudbuij.nl

Carol Dohmen ir. en spiegelschrijver

“Groene ingenieur, schrijver, coach, reiziger, partner, moeder, paardengek. Met mijn hoofd in de wolken en mijn laarzen in de modder maak ik de reis van mijn leven. Paarden wijzen mij de weg. Via de manege naar de boerderij, naar een groengekleurde studie en loopbaan. Ik leerde denken als een paard en daardoor mensen beter te lezen. Ze werden partners om te coachen. Kleine, anekdotische verhalen die ontstonden tijdens talloze bosritjes maakten de schrijver in mij wakker. Paarden hebben mij, kortom, verbonden met mijn eigen potentieel. Mijn missie: mensen verbinden met hun natuurlijke potentieel door coaching en verhalen”. www.spiegelschrift.nu

Peter de Ruyter

‘Peter is landschapsarchitect. Van 2008 tot 2012 was hij directeur van Atelier Fryslân, dat overheden gevraagd en ongevraagd kon adviseren over de ruimtelijke kwaliteit van veranderingen in het landschap. In 2016 verscheen zijn boek ‘Vloeiend landschap, over de toekomst van het Friese landschap’ (genomineerd voor de Jan Wolkers Prijs).’ www.peterderuyterlandschap.nl

Henk Jansen

Natuur en muziek zijn de twee passies in mijn leven: Elodea en Melodea. Planten, bodem, insecten en bos/landschap aan de ene en klarinet, basklarinet en piano aan de andere kant. Sinds 2000 zoek ik manieren om mijn energie en waterafdruk te verkleinen en mijn groene afdruk te vergroten. www.elodea.org

Groene Inspiratiedag op 5 maart 2019 in Leeuwarden

Op dinsdag 5 maart vindt een interessante dag plaats, georganiseerd door het Nordwin College in Leeuwarden. Nico Wissing van NL Greenlabel uit Megchelen trapt om 13.30u af met de lezing: “hoe kunnen we toekomstgericht denken en handelen en meetbaar sturing geven op een een integrale, duurzame en gezonde leefomgeving?”.

Verder komen Arie Koster van www.bijenhelpdesk.nl, Kees Siderius en Anja Dijkstra van Tiny Forest /IVN, Annerie Rutenfrans van adviesbureau Beleef en Weet en vele anderen langs.

Annerie zal met haar nieuw ontwikkelde Linvexo programma in een workshop de studenten wegwijs maken in de ecologie van exoten, een actueel thema in het groenbeheer.

Ik geef een presentatie over het Eetbare Watertuin project op de Watercampus, dat gerealiseerd is door studenten van Nordwin College o.l.v hun praktijk docent Frank Berends. NORDWIN1007 Uitnodiging Groenmiddag 2019

Hongerende bijeneters in Friesland

Op 3 januari j.l besteedde natuurjournalist Koos Dijksterhuis aandacht aan ons blad Twirre (van de Fryske Feriening foar Fjildbiology), waarin een mooi artikel over onderzoek aan de broedbiologie van de zuidelijke Bijeneter gestaan had. Deze fraaie vogel deed in 2015 een poging tot vestiging in Friesland. Helaas kwamen de jongen door een combinatie van slecht weer en dus te weinig voedsel allen om. Dit verhaal kwam door contact met KNNV vrijwilliger Hotze Simonides tot stand en werd geschreven door de Werkgroep Bijeneters Nederland uit Meppel. Mooi dat Trouw het in het Natuurdagboek van genoemde Koos Dijksterhuis wist op te nemen!

Trouw 3-1-19

Reuzenbalsemien een problematisch springzaad?

In het december nummer van hét Friese Natuurtijdschrift Twirre (verschijnend onder auspiciën van de Fryske Feriening foar Fjildbiology) is begin december een artikel van Buro Elodea over de bekende Reuzenbalsemien verschenen, waarin vanuit een wereld-perspectief deze soort zo breed mogelijk wordt besproken. Vele mensen werkten hier aan mee, zoals Eddy Kesters van Watering Dommelvallei uit Belgie, Baudewijn Odé en Ruud Beringen vanuit FLORON en Annerie Rutenfrans van Bureau Beleef en Weet. De laatste was met haar bureau organisator van een verwijderproject van Reuzenbalsemien in en rond Nijmegen, waaraan tientallen vrijwilligers in een “vierdaagse” aan mee deden. Er wordt daar ook onderzoek ingesteld naar de mogelijkheden om de kaalgemaakte plekken na verwijdering in te zaaien met andere (inheemse..) soorten. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door mensen van Stichting Bargerveen. Het artikel is onderdeel van de langlopende serie over de autecologie van zogenaamde exoten. In 2011 is Twirre met deze rubriek begonnen. Bedoeling hiervan is 1 de Friese veldonderzoekers goede beschrijvingen te leveren van bouw en herkenning van de exotische water- dan wel landplanten 2 meer diepgang in de kennis te verkrijgen, waardoor een beheer op maat mogelijk wordt. Daarbij wordt nadrukkelijk ook naar mogelijkheden gekeken, die de soorten wellicht ook met zich mee brengen. In het geval van de Reuzenbalsemien blijkt deze soort de meeste honing te produceren van alle Nederlandse planten, dus geen wonder dat de imkers er enthousiast over zijn. Dit botst vanzelfsprekend met het natuurbeleid waarin de soort volgens de regels verwijderd dient te worden.

Foto: © Willem Braam

Veel leesplezier! 

TWIRRE 2018-2-Jansen

 

Jonge natuurfilmer Jordan van der Maas uit Drachten in de media

In 2017 was de première van de film “Licht en Leven” van de zeer jonge filmer Jordan van der Maas in de piepkleine bioscoop in Gorredijk van Stoelwinder. Wij waren hier bij aanwezig met onze familie en genoten van de toewijding, het geduld en de creativiteit waarmee deze film uit onze eigen omgeving (het Boornedal) tot stand was gebracht in twee jaar tijd.

Nu werkt Jordan (ondertussen 19 jaar jong), die ik toevallig ook als MBO student heb mogen begeleiden in ons project Eetbare Watertuin, aan een tweede rolprent “Leven in het Veen”. Deze heeft een breder thema namelijk de geschiedenis van de verveningen in Smallingerland. De film zal in 2019 uit komen. We kijken er naar uit!

IFOAM Oosterwolde

Op de Soil Week vorige week kwam een indrukwekkende keur aan landbouwdeskundigen uit de hele wereld samen op inititiatief van Mulder Agri en Ecomunity. Erg inspirerend om met bevlogen mensen uit Korea, de VS, India en Fuji te kunnen praten, terwijl je gewoon in de zon buiten bij de mooie nieuwbouw van Ecomunity staat!

Vendana Shiva en Bablu Ganguly (Timbaktu Project in Zuid India) vertegenwoordigden India. In 1992 was ik op Timbaktu met Ipe van der Deen en zag hoe men daar in staat was land te herstellen door vernuftige wateropvang technieken, hetgeen lokale grassen zich deed vestigen en na verloop van tijd uiteindelijk ook weer struiken en bomen. Zie www.timbaktu.org

Dr. Shiva maakte in een indrukwekkende speech duidelijk dat er 1 weg is voor de bodems wereldwijd: 100% organisch: zonder kunstmest (door haar treffend omschreven als “bombing the soil”, kunstmest werd in springstof fabrieken geproduceerd) en enige vorm van biociden. dit zal nog een lange weg worden met de hegemonie van giganten als Monsanto en Bayer. De hoop ligt bij de miljoenen kleine boeren wereldwijd. Vanuit de zogenaamde ontwikkelde wereld (waar wij in Nederland toe gerekend worden) ligt die hoop bij de stadsboeren, de volkstuinen en de biologische boeren, die echter ook allen glyfosaat in hun bloed hebben zo vermoed ik. Onze bodems zijn deplorabel en we zullen een periode van decennia nodig hebben met sanitatie, verplegen of verpflegung zoals dat in de jaren dertig in de Duitse Bosbouw heette! Hier een bodem in het Easterskar helemaal uitgedroogd in dit extreem droge jaar.

Follow up Eetbare Watertuin

Na Leeuwarden Culturele Hoofdstad zal de Waterbar nog 9 jaar op deze plek staan, hetgeen het project Eetbare Watertuin dus ook nog tijd van experimenteren biedt.

We zoeken nu goede deskundigen, studenten, ecologen, buurtbewoners om de plantentuin in de benen te houden. Vele mogelijkheden dienen zich aan: we hebben een tiental plantensoorten waarmee allerlei proeven denkbaar zijn.

Er kan gekookt worden met diverse nieuwe smaken.

Er kan onderzoek aan zilte teelten worden gedaan. Op de overgang van zoet naar zout groeit van nature het bekende gras Rijst (Oryza sativa), waarvan wereldwijd 200.000 variëteiten bestaan. Dit kan in een veranderend klimaat een plant van de toekomst rond Leeuwarden worden. In ieder geval heeft de soort in 2018 zowel de Italiaanse als de Chinese variëteit gebloeid. Zie de foto’s hieronder.

Kortom kom langs in de Waterbar of meld je via deze website.

Foto’s c Tilly Buij.


2012 © alle rechten voorbehouden Eloadea Boornbergem