Bodem en landschap in Noorderbreedte

Op 7 juli is het eerste deel van een serie toekomstwandelingen door Friesland online verschenen op de website van het vermaarde tijdschrift voor Noord Nederland Noorderbreedte. Jeroen Onrust en ik willen hier een positief toekomstbeeld schetsen voor wanneer we definitief afscheid genomen zullen hebben van de intensieve landbouw en een bodembeheer ingesteld hebben dat gericht is op herstel van het bodemvoedselweb. Hierbij hoort een grotendeels plantaardige economie die gebruik maakt van veel meer plantensoorten dan Engels raaigras en Mais. Het tweede deel gaat over het veenlandschap. Dit zal over twee weken verschijnen op de zelfde website.

Een wandeling in de toekomst

Jaarlijkse veldbezoek Project Peinder Mieden

Op 17 juni j.l vond dan de jaarlijkse veldcheck voor het Project Peinder Mieden plaats. Deze was uitgesteld i.v.m. inderdaad Corona. Samen met drie bewoners van dit unieke woonproject in een natuurgebied, waren Landschapsbeheer Friesland (Gerrit Tuinstra), Bureau Stroming (Alfons van Winden) en de Gemeente Smallingerland met twee medewerkers van de partij. Wij werden rondgeleid door Klaas Mulder die het beheer uitvoert in samenwerking met de biologische boer uit Donkerbroek. Hij leidde ons langs alle locaties in het veld waarover overleg nuttig was, zoals de inlaat van het water uit het Opeinder Kanaal. Zie hieronder. Er wordt ondertussen nog volop gebouwd en er is nu zelfs een wachtlijst voor dit project. Elodea doet vegetatieonderzoek voor dit project dat loopt van 2019 tot en met 2023.

Parelvederkruid

Begin juni verscheen in de serie exoten in het Friese Natuurblad Twirre (over een half jaar online via www.natuurtijdschriften.nl) een artikel van Elodea over het Parelvederkruid (Myriophyllum aquaticum) een soort waarvan in Nederland alleen maar vrouwelijke exemplaren voorkomen. Vandaar de titel van het stuk: de veer van de vrouwtjespapagaai, want de plant staat in de Engelstalige literatuur ook bekend als “Parrot’s feather”. Hieronder is het stuk alvast te lezen.

TWIRRE 2020-1-Exoten-Jansen

Sterrebos 2020

In 2020 wordt in het Sterrebos in Groningen door Buro Elodea vegetatieonderzoek gedaan. Dit project wordt in opdracht van ecologisch onderzoeksbureau Altenburg & Wymenga uit Veenwouden verricht. In 2007 zijn hier 15 proefvlakken ingericht die voor het laatst in 2014 waren opgenomen. In 2020 worden deze opnieuw onderzocht. Een bijzonder oud stads bos en het oudste niet particuliere bos buiten de stadswallen. Dat er van alles gebeurt in zo’n bos, blijkt uit deze kastanje die in proefvlak 5 gevallen was.

Monitoring Breevenen 2020

Ook dit jaar werkt Buro Elodea mee aan de jaarlijkse monitoring in de Breevenen (Hunzedal). Hier heeft de WMD (Waterleidings Maatschappij Drenthe) bijna 20 jaar geleden natuurterreinen aangelegd als compensatie voor de drinkwaterwinning. In een 52 proefvlakken volgt Tonckens Ecologie sinds 2003 de vegetatie. Er komen een aantal interessante soorten voor: dit jaar o.a. de Heideorchis.

Foto: Elodea

Buro Elodea in covid-19 tijd

Het is een raar jaar 2020. Alle activiteiten voor maart en april 2020 zijn komen te vervallen. Daarbij waren een aantal cursusdagen met de opleiding Ecologisch Hovenier en een veldschouw met de medewerkers van de Peinder Mieden en Landschapsbeheer Friesland aan het terrein tussen  Opeinde en Drachten. Ook een geplande lezing over de eikenprocessierups in Smallingerland ging niet door.

Later in het jaar staat het nodige veldwerk op het programma dat wel door kan gaan voor zover het er nu uitziet.

Het project aan de eetbare watertuin van de twee studenten van de RUG campus Fryslân loopt ook vertraging op. We kunnen bijvoorbeeld niet op excursie naar het Veen Innovatie Centrum zoals gepland. Zoals men in Friesland zegt: it is net oars. Maar leuk is het zeker niet.

Nieuw artikel over de landexoot late guldenroede verschenen

In het laatste nummer van Twirre (nog niet on-line, bij het verschijnen van het volgende nummer zal het online verschijnen op www.fjildbology.nl ) is een artikel van Buro Elodea over de exoot late guldenroede (solidago gigantea) verschenen. Een soort die steeds verder oprukt en een geduchte concurrent kan zijn voor andere soorten. TWIRRE 2019-2-Jansen

Living Lab 2020 in februari van start op Watercampus

In februari 2020 zullen twee studenten starten met een onderzoeksproject in de Eetbare Watertuin op het Watercampus terrein te Leeuwarden. Onder begeleiding van Buro Elodea zal nader worden ingezoomd op de mogelijkheden van breed pijlkruid als voedselgewas in de paludicultuur van de veenweide. In de recente studie van Wageningse onderzoekers naar het landschap van Nederland in 2120 wordt de Database Potential Paludiculture Plants aangehaald. Daarin komt deze soort weliswaar niet voor, maar gezien haar lange geschiedenis van consumptie door vele culturen in Noord-Amerika (overigens wordt de soort in China nog steeds verbouwd) denken wij toch dat er mogelijkheden zouden kunnen zijn voor deze soort. Living Lab is een initiatief van Rijksuniversiteit Groningen Campus Fryslân, waarin Buro Elodea samenwerkt met dr. Tessa van der Voort.

Waterbar: ontmoetingsplek en werkruimte                        Voorkweek breed pijlkruid


2012 © alle rechten voorbehouden Eloadea Boornbergem