Amerikaanse vogelkers

Net uitgekomen deze week: de nieuwste Twirre, het blad van de Fryske Feriening foar Fjildbiology.  Met een artikel over de Amerikaanse vogelkers. Het lijkt er op dat deze soort iets meer geaccepteerd wordt de laatste tijd. In het stuk zijn zo veel mogelijk recente inzichten op een rij gezet.

TWIRRE 2021-2-Jansen

Sneeuwbes: heart de sniebei derby?

Op 1 december verscheen in het Friese natuurblad Twirre (www.fjildbiology.nl) een artikel over de Sneeuwbes. Een soort die vaak als zogenaamde “vakkenvuller” in plantsoenen gebruikt is om onkruid tegen te gaan. Maar die zich wel degelijk uitbreidt in Nederland. Lees hier. TWIRRE 2020-2-Jansen

Bodem en landschap in Noorderbreedte

Op 7 juli is het eerste deel van een serie toekomstwandelingen door Friesland online verschenen op de website van het vermaarde tijdschrift voor Noord Nederland Noorderbreedte. Jeroen Onrust en ik willen hier een positief toekomstbeeld schetsen voor wanneer we definitief afscheid genomen zullen hebben van de intensieve landbouw en een bodembeheer ingesteld hebben dat gericht is op herstel van het bodemvoedselweb. Hierbij hoort een grotendeels plantaardige economie die gebruik maakt van veel meer plantensoorten dan Engels raaigras en Mais. Het tweede deel gaat over het veenlandschap. Dit zal over twee weken verschijnen op de zelfde website.

Een wandeling in de toekomst

Jaarlijkse veldbezoek Project Peinder Mieden

Op 17 juni j.l vond dan de jaarlijkse veldcheck voor het Project Peinder Mieden plaats. Deze was uitgesteld i.v.m. inderdaad Corona. Samen met drie bewoners van dit unieke woonproject in een natuurgebied, waren Landschapsbeheer Friesland (Gerrit Tuinstra), Bureau Stroming (Alfons van Winden) en de Gemeente Smallingerland met twee medewerkers van de partij. Wij werden rondgeleid door Klaas Mulder die het beheer uitvoert in samenwerking met de biologische boer uit Donkerbroek. Hij leidde ons langs alle locaties in het veld waarover overleg nuttig was, zoals de inlaat van het water uit het Opeinder Kanaal. Zie hieronder. Er wordt ondertussen nog volop gebouwd en er is nu zelfs een wachtlijst voor dit project. Elodea doet vegetatieonderzoek voor dit project dat loopt van 2019 tot en met 2023.

Parelvederkruid

Begin juni verscheen in de serie exoten in het Friese Natuurblad Twirre (over een half jaar online via www.natuurtijdschriften.nl) een artikel van Elodea over het Parelvederkruid (Myriophyllum aquaticum) een soort waarvan in Nederland alleen maar vrouwelijke exemplaren voorkomen. Vandaar de titel van het stuk: de veer van de vrouwtjespapagaai, want de plant staat in de Engelstalige literatuur ook bekend als “Parrot’s feather”. Hieronder is het stuk alvast te lezen.

TWIRRE 2020-1-Exoten-Jansen

Sterrebos 2020

In 2020 wordt in het Sterrebos in Groningen door Buro Elodea vegetatieonderzoek gedaan. Dit project wordt in opdracht van ecologisch onderzoeksbureau Altenburg & Wymenga uit Veenwouden verricht. In 2007 zijn hier 15 proefvlakken ingericht die voor het laatst in 2014 waren opgenomen. In 2020 worden deze opnieuw onderzocht. Een bijzonder oud stads bos en het oudste niet particuliere bos buiten de stadswallen. Dat er van alles gebeurt in zo’n bos, blijkt uit deze kastanje die in proefvlak 5 gevallen was.

Monitoring Breevenen 2020

Ook dit jaar werkt Buro Elodea mee aan de jaarlijkse monitoring in de Breevenen (Hunzedal). Hier heeft de WMD (Waterleidings Maatschappij Drenthe) bijna 20 jaar geleden natuurterreinen aangelegd als compensatie voor de drinkwaterwinning. In een 52 proefvlakken volgt Tonckens Ecologie sinds 2003 de vegetatie. Er komen een aantal interessante soorten voor: dit jaar o.a. de Heideorchis.

Foto: Elodea

Buro Elodea in covid-19 tijd

Het is een raar jaar 2020. Alle activiteiten voor maart en april 2020 zijn komen te vervallen. Daarbij waren een aantal cursusdagen met de opleiding Ecologisch Hovenier en een veldschouw met de medewerkers van de Peinder Mieden en Landschapsbeheer Friesland aan het terrein tussen  Opeinde en Drachten. Ook een geplande lezing over de eikenprocessierups in Smallingerland ging niet door.

Later in het jaar staat het nodige veldwerk op het programma dat wel door kan gaan voor zover het er nu uitziet.

Het project aan de eetbare watertuin van de twee studenten van de RUG campus Fryslân loopt ook vertraging op. We kunnen bijvoorbeeld niet op excursie naar het Veen Innovatie Centrum zoals gepland. Zoals men in Friesland zegt: it is net oars. Maar leuk is het zeker niet.


2012 © alle rechten voorbehouden Eloadea Boornbergem