Sneeuwbes: heart de sniebei derby?

Op 1 december verscheen in het Friese natuurblad Twirre (www.fjildbiology.nl) een artikel over de Sneeuwbes. Een soort die vaak als zogenaamde “vakkenvuller” in plantsoenen gebruikt is om onkruid tegen te gaan. Maar die zich wel degelijk uitbreidt in Nederland. Lees hier. TWIRRE 2020-2-Jansen


2012 © alle rechten voorbehouden Eloadea Boornbergem