Huis ecologie

Ecologie in en om het huis

Ecologie komt van het Griekse oikos (huis) en betekent letterlijk: “de leer (logos) of de studie van het huis”. Dit dient te worden opgevat als de leer van alle relaties die bestaan tussen huis en omgeving en omgeving en huis. Economie staat voor de wetten (nomos = wet) de regels van het huis. In die zin vormt economie een onderdeel van de ecologie. Het begrip huis is op te vatten als het huis van de mens, of dat van enig ander levend organisme op deze planeet (bacterie, insekt dan wel plant of zoogdier).

Omdat bij veel mensen het begrip ecologie nog vaak verward wordt met natuur, vind ik het belangrijk het Huis letterlijk centraal te stellen in dit onderdeel van de web-site. Er zijn namelijk allerlei mogelijkheden een huis zo ecologisch mogelijk te laten functioneren. Nu overal het bewustzijn begint te ontwaken dat onze fossiele energie opraakt en we naar een wezenlijke verandering (transitie) in leefpatroon toe moeten, is de tijd rijp voor de brede toepassing van ecologie in het dagelijks leven.

Het is de doelstelling van Buro Elodea hier een deel van haar activiteiten in de toekomst op te richten. Daarbij kan het gaan om zowel onderzoek als advies op het terrein van de leefomgeving (in en rond het huis).

Om de gedachten te bepalen is het van belang een helder model te gebruiken. In het volgende is dit uitgewerkt in drie kleuren. Door op de onderstaande afbeelding te klikken kunt u zich verder laten voorlichten over de volgende drie hoofdrichtingen:

Rood      Energie( huishouding) van het huis

Blauw     Water (huishouding)

Groen     Leven in, onder en om het huis

Door vanuit het landschap in te zoomen op uw huis kan Buro Elodea u een op de ecologie gebaseerde Scan van dit huis bieden, waarin de mogelijkheden voor verbeteringen op gebied van Energie, Waterbeheer en Natuur op heldere wijze worden uiteengezet.

 


2012 © alle rechten voorbehouden Eloadea Boornbergem