Elodea – ecologisch onderzoek en advies

Buro Elodea kan u helpen een helder beeld van de energiehuishouding van uw huis te krijgen. Wanneer u een dergelijke energiescan (of ook wel Energie Prestatie Advies) heeft laten opstellen, wordt duidelijk waar het loont te investeren in maatregelen die het energieverlies beperken. Hierdoor bespaart u op uw uitgaven aan energie en verhoogt u uw comfort. Elodea kan dit onderzoek samen met een infraroodscan door Oege Rozenberg van Rozenberg installaties uitvoeren, zodat helder in beeld komt waar de eventuele warmtelekken in de constructie zitten. Nu het einde van de aardgashoeveelheden in  beeld komt, is voor nieuwbouw fossielvrij en energieneutraal bouwen de standaard geworden. De uitdaging zit echter in het energiezuiniger maken van de bestaande bouwvoorraad.

Ook op het gebied van hergebruik van regenwater valt winst te behalen. Buro Elodea heeft al meer dan 22 jaar eigen ervaring op dit terrein en kan u daarom veel praktische adviezen bieden. Een recent aandachtsgebied is dat van de warmteputten: waterreservoirs waarin warmte van heatpipes in de zomer kan worden opgeslagen. In de winter wordt deze warmte in huis benut. Op terrein van vergroening van uw dak (waarmee de levensduur wordt verlengd en het binnenklimaat aangenamer wordt) heeft het Buro ook veel ervaring. Buro Elodea werd eind 1997 opgericht door drs. Henk Jansen. Naast het werk op terrein van de landschapsecologie, richt het Buro zich in toenemende mate op bovenstaande toepassingen van ecologie in de praktijk.

Actueel

Amerikaanse vogelkers

Net uitgekomen deze week: de nieuwste Twirre, het blad van de Fryske Feriening foar Fjildbiology.¬† Met een artikel over de Amerikaanse vogelkers. Het lijkt er op dat deze soort iets meer geaccepteerd wordt de laatste tijd. In het stuk zijn … Leze meer

Sneeuwbes: heart de sniebei derby?

Op 1 december verscheen in het Friese natuurblad Twirre (www.fjildbiology.nl) een artikel over de Sneeuwbes. Een soort die vaak als zogenaamde “vakkenvuller” in plantsoenen gebruikt is om onkruid tegen te gaan. Maar die zich wel degelijk uitbreidt in Nederland. Lees … Leze meer

Derde deel eveneens beschikbaar. Over het kustlandschap.

Wandeling in de toekomst deel 3 – Kust Dit is het laatste deel van onze verkenningen in 2120. Van Jeroen Onrust en Henk Jansen In Noorderbreedte no 4 van oktober staat op papier nog een overzichtsartikel.

Tweede wandeling in de toekomst. Het veengebied van Friesland.

Wandeling in de toekomst deel 2 – Veen Ook het tweede deel van onze verkenningen in de toekomst is online te vinden. Van Jeroen Onrust en Henk Jansen

Bodem en landschap in Noorderbreedte

Op 7 juli is het eerste deel van een serie toekomstwandelingen door Friesland online verschenen op de website van het vermaarde tijdschrift voor Noord Nederland Noorderbreedte. Jeroen Onrust en ik willen hier een positief toekomstbeeld schetsen voor wanneer we definitief … Leze meer

Jaarlijkse veldbezoek Project Peinder Mieden

Op 17 juni j.l vond dan de jaarlijkse veldcheck voor het Project Peinder Mieden plaats. Deze was uitgesteld i.v.m. inderdaad Corona. Samen met drie bewoners van dit unieke woonproject in een natuurgebied, waren Landschapsbeheer Friesland (Gerrit Tuinstra), Bureau Stroming (Alfons … Leze meer

Parelvederkruid

Begin juni verscheen in de serie exoten in het Friese Natuurblad Twirre (over een half jaar online via www.natuurtijdschriften.nl) een artikel van Elodea over het Parelvederkruid (Myriophyllum aquaticum) een soort waarvan in Nederland alleen maar vrouwelijke exemplaren voorkomen. Vandaar de … Leze meer

Sterrebos 2020

In 2020 wordt in het Sterrebos in Groningen door Buro Elodea vegetatieonderzoek gedaan. Dit project wordt in opdracht van ecologisch onderzoeksbureau Altenburg & Wymenga uit Veenwouden verricht. In 2007 zijn hier 15 proefvlakken ingericht die voor het laatst in 2014 … Leze meer

Monitoring Breevenen 2020

Ook dit jaar werkt Buro Elodea mee aan de jaarlijkse monitoring in de Breevenen (Hunzedal). Hier heeft de WMD (Waterleidings Maatschappij Drenthe) bijna 20 jaar geleden natuurterreinen aangelegd als compensatie voor de drinkwaterwinning. In een 52 proefvlakken volgt Tonckens Ecologie … Leze meer

Buro Elodea in covid-19 tijd

Het is een raar jaar 2020. Alle activiteiten voor maart en april 2020 zijn komen te vervallen. Daarbij waren een aantal cursusdagen met de opleiding Ecologisch Hovenier en een veldschouw met de medewerkers van de Peinder Mieden en Landschapsbeheer Friesland … Leze meer


2012 © alle rechten voorbehouden Eloadea Boornbergem