Elodea – ecologisch onderzoek en advies

Buro Elodea kan u helpen een helder beeld van de energiehuishouding van uw huis te krijgen. Wanneer u een dergelijke energiescan (of ook wel Energie Prestatie Advies) heeft laten opstellen, wordt duidelijk waar het loont te investeren in maatregelen die het energieverlies beperken. Hierdoor bespaart u op uw uitgaven aan energie en verhoogt u uw comfort. Elodea kan dit onderzoek samen met een infraroodscan door Oege Rozenberg van Rozenberg installaties uitvoeren, zodat helder in beeld komt waar de eventuele warmtelekken in de constructie zitten. Nu het einde van de aardgashoeveelheden in  beeld komt, is voor nieuwbouw fossielvrij en energieneutraal bouwen de standaard geworden. De uitdaging zit echter in het energiezuiniger maken van de bestaande bouwvoorraad.

Ook op het gebied van hergebruik van regenwater valt winst te behalen. Buro Elodea heeft al meer dan 12 jaar eigen ervaring op dit terrein en kan u daarom veel praktische adviezen bieden. Op terrein van vergroening van uw dak (waarmee de levensduur wordt verlengd en het binnenklimaat aangenamer wordt) heeft het buro ook veel ervaring.

Daarnaast maakt Elodea sinds 2011 deel uit van de Drachtster Energiemarkt, een groot aantal gespecialiseerde bedrijven rond Drachten, die al bovengenoemde maatregelen samen kunnen uitvoeren.

Buro Elodea werd eind 1997 opgericht door drs. Henk Jansen. Naast het werk op terrein van de landschapsecologie, richt het buro zich in toenemende mate op bovenstaande toepassingen van ecologie in de praktijk.

 

 

Actueel

Buro Elodea in covid-19 tijd

Het is een raar jaar 2020. Alle activiteiten voor maart en april 2020 zijn komen te vervallen. Daarbij waren een aantal cursusdagen met de opleiding Ecologisch Hovenier en een veldschouw met de medewerkers van de Peinder Mieden en Landschapsbeheer Friesland … Leze meer

Nieuw artikel over de landexoot late guldenroede verschenen

In het laatste nummer van Twirre (nog niet on-line, bij het verschijnen van het volgende nummer zal het online verschijnen op www.fjildbology.nl ) is een artikel van Buro Elodea over de exoot late guldenroede (solidago gigantea) verschenen. Een soort die … Leze meer

Living Lab 2020 in februari van start op Watercampus

In februari 2020 zullen twee studenten starten met een onderzoeksproject in de Eetbare Watertuin op het Watercampus terrein te Leeuwarden. Onder begeleiding van Buro Elodea zal nader worden ingezoomd op de mogelijkheden van breed pijlkruid als voedselgewas in de paludicultuur … Leze meer

Rapportage habitatrichtlijnsoorten Provinsje Fryslân binnenkort verwacht!

Binnenkort zal het rapport verschijnen over een viertal Habitatrichtlijnsoorten in Friesland dat op verzoek van de Provincie door Bureau Faunax uit Gorredijk, Bureau Biota uit Groningen en Buro Elodea is samengesteld (samen actief als ecologisch samenwerkingsverband Formica zie www.formica4ecologie.nl).  Er … Leze meer

Project Onder water haalt vereiste bedrag!

Muzikant en geluidskunstenaar Tristan Visser kan dit najaar de Noordzee op om te werken aan zijn documentaire (o.a. voor Fryslân Dok) over het geluidslandschap in de Noordzee. Nu er nog drie dagen te gaan zijn in zijn crowd-funding via cinecrowd … Leze meer

Landschaps-en vegetatieonderzoek Peinder Mieden (Frl.)

                   Op donderdag 6 juni is dit project dat van 2019 tot en met 2023 zal duren van start gegaan. In het project Peinder Mieden is een gebied tussen Opeinde (de Pein) en Drachten ingericht als woon/werk … Leze meer

Bioblizz vanuit de Waterbar op 5 juni 2019

Afgelopen woensdag vond de door Van Hall Larenstein’s afdeling Wildlife georganiseerde Bioblizz plaats in de Potmargezone van Leeuwarden. Vanaf 8.00 ‘s ochtends tot en met 24.00u ‘s avonds werden vele groepen organismen die in dit deel van de stad Leeuwarden … Leze meer

Bijeenkomst Waterbar Leeuwarden 12 april 2019

Een mooie bijeenkomst op de watertuin op 12 april j.l! Het was echter behoorlijk koud en de soorten waren nog maar net aan het uitlopen, dus verdient het aanbeveling later nogmaals deze plek te bezoeken om te kijken hoe de … Leze meer

20 jaar Buro Elodea met mini-symposium over Weerbaarheid op Watercampus Leeuwarden

Buro Elodea 20 jaar Een middag over Weerbaarheid. NB Op mijn Linkedin pagina kun je de voordracht die ik hield lezen.  12 april 2019 Waarom            In 1998 startte ik met Buro Elodea. Nu na ruim … Leze meer

Groene Inspiratiedag op 5 maart 2019 in Leeuwarden

Op dinsdag 5 maart vindt een interessante dag plaats, georganiseerd door het Nordwin College in Leeuwarden. Nico Wissing van NL Greenlabel uit Megchelen trapt om 13.30u af met de lezing: “hoe kunnen we toekomstgericht denken en handelen en meetbaar sturing … Leze meer


2012 © alle rechten voorbehouden Eloadea Boornbergem