Jaarlijkse veldbezoek Project Peinder Mieden

Op 17 juni j.l vond dan de jaarlijkse veldcheck voor het Project Peinder Mieden plaats. Deze was uitgesteld i.v.m. inderdaad Corona. Samen met drie bewoners van dit unieke woonproject in een natuurgebied, waren Landschapsbeheer Friesland (Gerrit Tuinstra), Bureau Stroming (Alfons van Winden) en de Gemeente Smallingerland met twee medewerkers van de partij. Wij werden rondgeleid door Klaas Mulder die het beheer uitvoert in samenwerking met de biologische boer uit Donkerbroek. Hij leidde ons langs alle locaties in het veld waarover overleg nuttig was, zoals de inlaat van het water uit het Opeinder Kanaal. Zie hieronder. Er wordt ondertussen nog volop gebouwd en er is nu zelfs een wachtlijst voor dit project. Elodea doet vegetatieonderzoek voor dit project dat loopt van 2019 tot en met 2023.


2012 © alle rechten voorbehouden Eloadea Boornbergem