Monitoring Breevenen 2020

Ook dit jaar werkt Buro Elodea mee aan de jaarlijkse monitoring in de Breevenen (Hunzedal). Hier heeft de WMD (Waterleidings Maatschappij Drenthe) bijna 20 jaar geleden natuurterreinen aangelegd als compensatie voor de drinkwaterwinning. In een 52 proefvlakken volgt Tonckens Ecologie sinds 2003 de vegetatie. Er komen een aantal interessante soorten voor: dit jaar o.a. de Heideorchis.

Foto: Elodea


2012 © alle rechten voorbehouden Eloadea Boornbergem