Waterbar is open!

         

Gistermiddag om vijf uur opende wethouder cultuur van de Gemeente Leeuwarden Sjoerd Feitsma de waterbar. Hans Faber van de Gemeente Leeuwarden heette de aanwezigen welkom (foto hierboven) en kunstenaar Gerard Groenewoud (met partner Tilly Buij verantwoordelijk voor ontwerp, uitvoering en bouw) gaf een heldere en korte toelichting over de tot standkoming van dit wiskundig gezien ook zeer bijzonder geconstrueerde gebouw. Het gebouw volgt de bouw van een watermolecuul met een grote O (zuurstof) en twee kleinere H (waterstof) atomen. Maar de ramen zijn allemaal uniek en verschillend van vorm. De mannen van Staal werkten in dit project mee. De constructeur was 6 weken aan het rekenen, voordat de machines de bijzonder perfecte 4 mm dikke aluminium platen konden snijden! De hele constructie werd in slechts 2,5 dag in elkaar gezet. Tevens kon de erom heen liggende tuin worden bekeken waar een aantal dagen ervoor de kinderen van OBS de Potmarge nog meegeholpen hadden de plantbedden met leem te vullen. De drijvende tuinen waren al geoogst zodat er muntthee en waterkerssoep kon worden genuttigd. De plek is een uitnodiging voor allerlei partijen (buurttuin coöperatie, scholen, stad) om te participeren op deze plek. Er zullen in de rest van het jaar en ook daarna van allerlei proeverijen, lezingen, presentaties, en meer, plaats gaan vinden. Via waterconnecting.frl en deze website is dit in de media te volgen.


2012 © alle rechten voorbehouden Eloadea Boornbergem