Leeuwarder Courant schrijft over waterbar

Op 11 juli j.l schreef Asing Walthaus bijgaand artikel in de Leeuwarder Courant, waarin achtergronden van de op die dag geopende waterbar worden geschetst. LC-20180711-NO01020003


2012 © alle rechten voorbehouden Eloadea Boornbergem