Reuzenbalsemien een problematisch springzaad?

In het december nummer van hét Friese Natuurtijdschrift Twirre (verschijnend onder auspiciën van de Fryske Feriening foar Fjildbiology) is begin december een artikel van Buro Elodea over de bekende Reuzenbalsemien verschenen, waarin vanuit een wereld-perspectief deze soort zo breed mogelijk wordt besproken. Vele mensen werkten hier aan mee, zoals Eddy Kesters van Watering Dommelvallei uit Belgie, Baudewijn Odé en Ruud Beringen vanuit FLORON en Annerie Rutenfrans van Bureau Beleef en Weet. De laatste was met haar bureau organisator van een verwijderproject van Reuzenbalsemien in en rond Nijmegen, waaraan tientallen vrijwilligers in een “vierdaagse” aan mee deden. Er wordt daar ook onderzoek ingesteld naar de mogelijkheden om de kaalgemaakte plekken na verwijdering in te zaaien met andere (inheemse..) soorten. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door mensen van Stichting Bargerveen. Het artikel is onderdeel van de langlopende serie over de autecologie van zogenaamde exoten. In 2011 is Twirre met deze rubriek begonnen. Bedoeling hiervan is 1 de Friese veldonderzoekers goede beschrijvingen te leveren van bouw en herkenning van de exotische water- dan wel landplanten 2 meer diepgang in de kennis te verkrijgen, waardoor een beheer op maat mogelijk wordt. Daarbij wordt nadrukkelijk ook naar mogelijkheden gekeken, die de soorten wellicht ook met zich mee brengen. In het geval van de Reuzenbalsemien blijkt deze soort de meeste honing te produceren van alle Nederlandse planten, dus geen wonder dat de imkers er enthousiast over zijn. Dit botst vanzelfsprekend met het natuurbeleid waarin de soort volgens de regels verwijderd dient te worden.

Foto: © Willem Braam

Veel leesplezier! 

TWIRRE 2018-2-Jansen

 


2012 © alle rechten voorbehouden Eloadea Boornbergem