Boornbergum houdt avond over energiebesparing. ‘t Bynt 9 november 2017.

Op 9 november hield wethouder Pieter van der Zwan (CU) van Smallingerland het openingswoord op de eerste bijeenkomst in ons dorp Boornbergum over energiebesparing. Michel Hania van Buurkracht was gastheer van de avond, die mede door Elodea tot stand is gekomen. Na zijn inleiding werd een buurtscan gepresenteerd door Arnold Strijker van Invent uit Beilen. Hieruit viel op te maken dat er een aantal oudere woningen in de oude kern van het dorp zijn, waar nog veel energiewinst valt te behalen. Uit Wijnjewoude kwam energieadviseur Tjalling Reitsma, die vertelde hoe ver dit dorp met de energietransitie is. WEN Wijnejewoude Energie Neutraal is de organisatie die hiervoor in het leven is geroepen. Een inspirerend voorbeeld voor ons dorp. In een korte presentatie gaf Buro Elodea aan welke energie besparende maatregelen je in een oud huis kunt toepassen. Ook mogelijkheden met regenwater en het vergroenen van platte daken kwamen daarbij om de hoek kijken.

De bewoners hebben allen een vragenlijst met actiepunten gekregen. Op basis daarvan gaat het Buurkracht team, bestaande uit Tonni de Boer, Hendrik Bosma en Wim van Loon (oud voorzitter van Dorpsbelangen) aan de gang om een 1e concreet plan op te stellen. Op de website van Buurkracht is een pagina van ons dorp ingericht waar berichten kunnen worden gedeeld. Dit is eveneens op Facebook mogelijk.

Mede gezien de recente exploraties naar aardgas door DMT in opdracht van het Canadese aardags en oliebedrijf Vermilion, is dit initiatief uiterst urgent en belangrijk voor onze toekomstige energievoorziening! Buro Elodea zal hieraan graag meewerken.


2012 © alle rechten voorbehouden Eloadea Boornbergem