Vegetatiekartering randgebieden Fochteloërveen

In 2016 worden acht kleinere terreinen die aan de rand van het Natura-2000 gebied Fochteloërveen liggen, in opdracht van Vereniging Natuurmonumenten door Buro Elodea en Tonckens Ecologie gekarteerd op vegetatie. Het veld werk is momenteel bijna afgerond. Op de foto een bijzondere groei van Azolla filiculoides in de Zaagtand. Volgend voorjaar zal een achtergrondartikel over deze exoot worden gepubliceerd in Twirre (blad voor de Friese veldbiologie www.fjildbiology.nl zie onder Twirre).

img_1055 img_1048.


2012 © alle rechten voorbehouden Eloadea Boornbergem