Vegetatie- en florakartering Jobbegea

In 2015 hebben Tonckens Ecologie en Buro Elodea de vegetatie en flora in een twintigtal kleinere terreinen in het Tjongerdal gekarteerd. De kartering heeft al de eerste curieuze vondst opgeleverd zoals op bijgaande foto te zien. Momenteel worden de vegetatiekaarten getekend en worden oude karteringen vergeleken met de huidige. Voor controles werkten Jan Pellicaan van Pellicaan Mos & Plant, Dirk Blok (enkele veenmossen) en Laurens Sparrius (korstmossen) op afstand mee aan dit project.

 

 

IMG_8573


2012 © alle rechten voorbehouden Eloadea Boornbergem