Pingjumer Gulden Halsband

In 2022 is Buro Elodea in samenwerking met Landschapsbeheer Fryslan actief geweest op een van de alleroudste dijken in Friesland: de Pingjumer Gulden Halsband. Op verzoek van Stichting het Gouden Land (waarin 5 dorpen samenwerken: Arum, Kimswerd, Pingjum, Witmarsum en Zurich) is een inventarisatie gemaakt van de vegetatie en plantensoorten op de ongeveer 16 km lange dijk, waarvan een groot deel nog herkenbaar in het landschap is. Door Landschapsbeheer zijn de vogels en insecten onderzocht.

Komende jaren blijven beide partijen betrokken bij het beheer van het gebied.


2012 © alle rechten voorbehouden Eloadea Boornbergem