Bosstructuurkartering De Klencke

In 2014 voerde Buro Elodea in samenwerking met Tonckens Ecologie een bosstructuurkartering uit van alle bossen die onder het landgoed De Klencke (bij Oosterhesselen in Zuid-Oost Drente) vallen. De opdracht is van Vereniging Natuurmonumenten die dit landgoed beheert. Voor het toekomstig bosbeheer wordt bij deze methode de structuur van de bossen, het voorkomen van bijzondere plantensoorten in de kruidlaag en de hoeveelheid dood hout (liggend en staand) vastgelegd. Hiermee zijn de basisgegevens om het lange termijn beheer op te bepalen vastgelegd. Eerder karteerden Tonckens Ecologie en Buro Elodea het Norger esdorpenlandschap en de Slotplaats (Bakkeveen).


2012 © alle rechten voorbehouden Eloadea Boornbergem