Bosstructuurkartering Compagnonsbossen

In 2015 worden de zogenaamde Compagnonsbossen bij Ravenswoud door Tonckens Ecologie (TE) en Buro Elodea (BE) op hun bosstructuur gekarteerd. Sinds 2009 hebben TE en BE een aantal van deze karteringen uitgevoerd met als lange termijn doel het precies vastleggen van de bosstructuren, waarop het lange termijn bosbeheer kan worden gebaseerd. Zoals op onderstaande foto uit 2014 te zien valt, gaat het om jonge bossen waar nog niet erg veel mozaiek of aftakelingsfasen in voorkomen. Maar goed komt tijd komt mooier bos.. In 2016 is een commentaar op de methode samengesteld voor overleg met andere bosonderzoekers in Nederland. Er blijken in de aanpak regionaal verschil te zitten en het is goed met elkaar hierover in gesprek te gaan, zeker omdat de structuurkarteringen de basis vormen voor de lange termijn keuzes in bosbeheer. Nu biomassa een steeds grotere invloed gaat krijgen op bosbouw keuzes en er in dat kader plannen zijn om 100.000 ha. in Nederland bij te planten, is een goede discussie over het bosbeheer voor de komende vijftig jaar uiterst actueel!

 

 

IMG_8093


2012 © alle rechten voorbehouden Eloadea Boornbergem