Living Lab 2020 in februari van start op Watercampus

In februari 2020 zullen twee studenten starten met een onderzoeksproject in de Eetbare Watertuin op het Watercampus terrein te Leeuwarden. Onder begeleiding van Buro Elodea zal nader worden ingezoomd op de mogelijkheden van breed pijlkruid als voedselgewas in de paludicultuur van de veenweide. In de recente studie van Wageningse onderzoekers naar het landschap van Nederland in 2120 wordt de Database Potential Paludiculture Plants aangehaald. Daarin komt deze soort weliswaar niet voor, maar gezien haar lange geschiedenis van consumptie door vele culturen in Noord-Amerika (overigens wordt de soort in China nog steeds verbouwd) denken wij toch dat er mogelijkheden zouden kunnen zijn voor deze soort. Living Lab is een initiatief van Rijksuniversiteit Groningen Campus Fryslân, waarin Buro Elodea samenwerkt met dr. Tessa van der Voort.

Waterbar: ontmoetingsplek en werkruimte                        Voorkweek breed pijlkruid


2012 © alle rechten voorbehouden Eloadea Boornbergem