Landschaps-en vegetatieonderzoek Peinder Mieden (Frl.)

                  

Op donderdag 6 juni is dit project dat van 2019 tot en met 2023 zal duren van start gegaan. In het project Peinder Mieden is een gebied tussen Opeinde (de Pein) en Drachten ingericht als woon/werk gebied voor een 40 tal kavels met woningen met maar liefst 90 ha. aan grond. De grond wordt beheerd door Klaas Mulder uit Opeinde (ook werkzaam bij loonwerkbedrijf Toering) in samenwerking met de biologische boer Sjoerd Hoekstra, die ook in het gebied zal gaan wonen. Een aantal woningen is reeds klaar en wordt ook al bewoond, vele andere zijn in aanbouw of in ontwerp. De beheerder wordt bijgestaan door een dertigtal Blaarkoppen en ponies die nu al voor de begrazing zorg dragen. Landschapsbeheer Friesland houdt de eerste vijf jaar de houtwallen structuren, die kenmerkend zijn voor deze zuidelijke uitloper van de Noardlike Fryske Wâlden in de gaten en Buro Elodea uit Boornbergum volgt de vegetatie in de graslanden, langs de slootkanten en op een aantal natte/moerassige plekken. Hierboven is de Burmaniasloot te zien die het terrein aan de zuidkant begrenst. Net hier tegenover ligt Orgaworld en het industrieterrein van de Haven van Drachten. Alle houtwallen die in verband met de bouw het veld hebben moeten ruimen worden ruim gecompenseerd door nieuwe aanplanten, zoals op de figuur hier linksboven te zien valt. Ook zijn er nieuwe waterpartijen gegraven en een nieuwe centrale sloot (bovenste foto’s). Tegen het dorp aan is voor de bewoners ook een kleine insteekhaven gerealiseerd waar men bootjes kan afmeren. Een bijzonder fraai woongebied wordt zo gerealiseerd met volop mogelijkheden voor flora en fauna. In 2023 zal het terrein worden overgedragen aan de CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap).


2012 © alle rechten voorbehouden Eloadea Boornbergem