Bioblizz vanuit de Waterbar op 5 juni 2019

Afgelopen woensdag vond de door Van Hall Larenstein’s afdeling Wildlife georganiseerde Bioblizz plaats in de Potmargezone van Leeuwarden. Vanaf 8.00 ‘s ochtends tot en met 24.00u ‘s avonds werden vele groepen organismen die in dit deel van de stad Leeuwarden voorkomen op naam gebracht door een keur aan specialisten en studenten van de afdeling Wildlife van Van Hall Larenstein. Voor de afdeling planten waren FLORON-coördinator Gertie Papenburg, FFF-bestuurslid Ben Bruinsma, Hinko Talsma van de Provinsje Fryslân en plantenecoloog Henk Jansen van Buro Elodea en de Waterbar aanwezig. Willem Oevering van JM ecologie en Jeroen Breidenbach van Faunax verleenden ook hun medewerking aan deze Blizz evenals Remco Ploeg (vissen en amfibieën) en Louis Gasser voor de bloedzuigers. Er is gewerkt met mouse-traps om muizen te onderzoeken. Ook paddenstoelen, korstmossen en later op de dag nachtvlinders en vleermuizen zijn in beeld gebracht. Dit leverde maar liefst 402 soorten op met 16 waarnemers en een totaal aan 775 waarnemingen die werden vastgelegd. Op onderstaande link zijn alle resultaten overzichtelijk terug te vinden (ff copiëren in browser).

https://waarneming.nl/bioblitz/potmarge-2019

 


2012 © alle rechten voorbehouden Eloadea Boornbergem