Bijeenkomst Waterbar Leeuwarden 12 april 2019

Een mooie bijeenkomst op de watertuin op 12 april j.l! Het was echter behoorlijk koud en de soorten waren nog maar net aan het uitlopen, dus verdient het aanbeveling later nogmaals deze plek te bezoeken om te kijken hoe de soorten zich ontwikkelen. Ook het voedselbos dat aan de voet van de terp staat zal steeds mooier gaan worden. Groen in de stad en plek voor onderzoek en ontmoeting.

Waar zijn we over weer twintig jaar?


2012 © alle rechten voorbehouden Eloadea Boornbergem