duurzame huizenroute tour 2017

Op vrijdag 30 juni verscheen een leuk stukje in het Friesch Dagblad over de die avond gehouden duurzame huizenroute tour met als thema hoe verduurzaam je een iets ouder huis. Er waren bezoekers uit Bakkeveen, Frieschepalen en Boornbergum. Het was een boeiende en leerzame uitwisseling, omdat een van de bezoekers bij WEN actief is. Het Wijnjewoude Energie Neutraal initiatief, wat zeer goed loopt. Daar is bij een electriciteits behoefte van 1,1 miljoen kwH al 0.3 miljoen met pV opgewekt, terwijl er vergevorderde plannen bestaan voor een collectieve zonnecentrale. We hopen op een vergelijkbaar initiatief in Boornbergum en hadden op 3 juli i.s.m. Buurkracht’s Michel Hania een bijeenkomst met dorpsbelangen hierover. Woning FD 30-6


2012 © alle rechten voorbehouden Eloadea Boornbergem