Vegetatie onderzoek Lauwersmeer

In 2021 is voor bureau Altenburg & Wymenga een aantal vegetatieopnames in de Lauwersmeer uitgevoerd. Deze maken deel uit van een langer lopend monitoringsproject dat wordt gedaan in verband met bodemdaling in het gebied. De vegetatieopnames worden dan ook gecombineerd met hele precieze hoogtemetingen. Het veldwerk werd samen met medewerkers van Bureau Altenburg & Wymenga gedaan o.a. op de RUG, de Senneplaat en het landje van juffrouw Ali.


2012 © alle rechten voorbehouden Eloadea Boornbergem