Nationale Duurzame Huizenroute 4 en 11 november 2017

Op bovenstaande data is ons huis voor de vijfde maal weer opengesteld voor mensen die ook energie en water willen besparen en willen investeren in groen. Landelijk worden op de nationale duurzame huizenroute dagen zo’n 836 huizen opengesteld voor geinteresseerden. Doel van de dagen is van elkaar te leren door ter plekke maatregelen te gaan bekijken. Het is een sympathiek laagdrempelig project dat tot nieuwe contacten en nieuwe inzichten kan leiden. En natuurlijk ook tot energiebesparing. In tijden van aardbevingen in Groningen en een doorgaande zoektocht naar fossiele bronnen als aardgas en aardolie een bijzonder actuele en urgente kwestie. In ons huis werd vanuit een integrale ecologische leefwijze aan energie, water en groen gewerkt. Van al deze deelgebieden kunnen dan ook resultaten worden bekeken.

Nadere technische gegevens over het huis zijn te vinden op de website, wanneer u zoekt op adres Skeanewei 12 9212 VC te Boornbergum. Mocht u op deze dagen niet kunnen, maar wel zeer geinteresseerd zijn, dan is het altijd mogelijk een afspraak maken om op een ander moment langs te komen.

Voor u eigen huis kan Elodea voor u een advies op maat maken wat betreft 1 energiebesparing 2 waterbesparing en 3 vergroening. Al deze maatregelen leiden tot minder kosten op termijn, meer comfort en leefplezier.

1 bij een maatwerkadvies wordt uw huis opgemeten, met gebruik maken van de bouwtekening en metingen ter plekke. Alle onderdelen van het dak tot en met de kelder en met name de opbouw van de muren, daken en vloeren worden ingevoerd in een rekenmodule van VABI. Hiermee kan heel precies de E.I of te wel de Energie Index van het huis worden vastgesteld. Vervolgens kan een aantal maatregelen om energie te besparen worden geselecteerd en doorgerekend wat betreft hun effect op de E.I. Dit leidt tenslotte tot een prioritering van maatregelen en een lange termijn plan om de vraag naar warmte en electriciteit (en daarmee de maandelijkse energielasten) zoveel mogelijk te beperken. De mogelijkheden op terrein van subsidie worden in een maatwerkadvies ook op een rij gezet.

2 en 3: Extra service en expertise van Elodea is dat ook op terrein van regenwater en vergroening van daken geadviseerd en ontzorgd kan worden. Elodea heeft contacten met bedrijven die dit goed kunnen doen en de nodige ecologische en technische kennis om nut en voordeel helder in kaart te kunnen brengen.

Op de website met dezelfde naam kunt u zich aanmelden. Koffie en taart staat klaar en ik ben erg benieuwd naar alle vragen en verhalen. Mooi is dat dit jaar in ons dorp op 9 november ook  een avond gepland staat i.s.m. Buurkracht waarop energiebesparing centraal zal staan. www.duurzamehuizenroute.nl

Deze deurklopperspecht scheelt 50 kwH in vergelijking met een electrische bel!


2012 © alle rechten voorbehouden Eloadea Boornbergem