Hongerende bijeneters in Friesland

Op 3 januari j.l besteedde natuurjournalist Koos Dijksterhuis aandacht aan ons blad Twirre (van de Fryske Feriening foar Fjildbiology), waarin een mooi artikel over onderzoek aan de broedbiologie van de zuidelijke Bijeneter gestaan had. Deze fraaie vogel deed in 2015 een poging tot vestiging in Friesland. Helaas kwamen de jongen door een combinatie van slecht weer en dus te weinig voedsel allen om. Dit verhaal kwam door contact met KNNV vrijwilliger Hotze Simonides tot stand en werd geschreven door de Werkgroep Bijeneters Nederland uit Meppel. Mooi dat Trouw het in het Natuurdagboek van genoemde Koos Dijksterhuis wist op te nemen!

Trouw 3-1-19


2012 © alle rechten voorbehouden Eloadea Boornbergem