Edison, pV en Maglev

Rood Blog 1 van Elodea

Op bezoek op de Space expo in Noordwijk met familie las ik deze opzienbarende uitspraak van vernieuwer en pionier Edison: zie foto. Het is niet super goed leesbaar vandaar nog even de tekst:

“ik zou mijn geld op zonne-energie inzetten. Wat een krachtbron! Ik hoop niet dat we moeten wachten tot olie en steenkool op zijn, voordat we het kunnen benutten”. Aldus Edison (1847-1931)  in 1931, aan het einde van zijn bijzondere leven,  in gesprek met Henry Ford en Harvey Firestone. Hieraan voorafgaand merkte hij op: “we zijn als pachters die hun hekken opstoken als brandstof in plaats van de onafzienbare hoeveelheden energie uit de natuur aan te wenden: zon, wind en getij”. En van die drie zag Edison dan in de zon het meeste toekomst in de tijd van Deterding en consorten.

Het is de uitdaging voor de wereldpopulatie van nu hoe creatief we met het overschot aan zonne- energie om zullen blijken te kunnen gaan de komende decennia. Wij begonnen er in 1999 mee toen door een gezamenlijk inspanning van Greenpeace, Shell (!!), Stork en lease maatschappij de Lage Landen de pv zonnepanelen onder de 1000 gulden (toen nog!) te leen werden aangeboden. Dit werkte zo dat je 10 jaar het paneel op je dak leende en daarmee de prijs had betaald zodat het paneel daarna van jou was. Nu zijn we 16 jaar verder en hebben we 4 typen pV op onze daken liggen. Hiermee kun je mooi de vooruitgang in de technologie laten zien aan mensen die er ook in willen investeren. En dat zijn er steeds meer. Toch is de stijging van het electriciteitsverbruik in Nederland ook aanzienlijk en kun je uitrekenen hoeveel oppervlakte er vol moet worden gelegd om tot dekking te komen. Zonnepanelen alleen zullen dit niet gaan redden. Je hebt ook wind en biomassa nodig en het belangrijkste probleem de opslag van een onregelmatig aanbod aan stroom moet worden opgelost.

Recent kwam ECN op de proppen met de plannen een uiterst dure Maglev trein te laten rondrijden om zo de opgewekte energie op te slaan. Ik ben geen techneut maar intuitief heb ik het vermoeden dat deze oplossing te duur en te ingewikkeld is. In Spanje slaat men zonne-energie op in enorm grote zouttorens; als reuze batterijen. In de nacht kan daaruit stroom worden betrokken. Dit lijkt mij een veel creatievere en natuurlijkere oplossing voor dit probleem, dat overigens zou moeten worden aangepakt vanaf de vraagkant: zorg dat er minder vraag komt naar stroom door daar op alle terreinen tegelijk te werken aan besparing. Laat Edison echter sowieso gelijk krijgen en laten we nog zoveel mogelijk steenkool, schaliegas, teerzanden en olie laten zitten!

 

HJ Elodea


2012 © alle rechten voorbehouden Eloadea Boornbergem