Opening eetbare waterplantentuin in Leeuwarden!

Komende zaterdag zal in Leeuwarden om 11.00u de opening plaats vinden van de eerste eetbare waterplantentuin in een stedelijke omgeving. Op de Watercampus, tegenover het Wetsus gebouw is van maart tot en met juni gewerkt aan een tweetal drijvende waterplantenbedden, een sawa met drie niveau’s en een drietal kweekbakken, waarin zoete en in één bak ook zoute eetbare planten geteeld zullen gaan worden. Er is in samenwerking met terreinbeheerders It Fryske Gea, Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat Noord (voor de zilte soorten zee-aster en heen) plantgoed verzameld en uitgezet. Dit project is uitgevoerd door Nordwin College, kunstenaars Groenewoud en Buij, buurttuincooperatie de Hoftuinen en Buro Elodea met een subsidie van het provinciale fonds Duurzaam Door. In het vervolgtraject is samenwerking met Nordwin College uitnodiging watertuin(onderhoudsplan) en Van Hall Larenstein (toegepast ecologisch onderzoek) voorzien.

IMG_2231

Oogst zilte waterplanten op 5 juli j.l. Met dank aan Rijkswaterstaat Noord (Rene Wilkens en Hessel Jongerius)

 


2012 © alle rechten voorbehouden Eloadea Boornbergem