Elodea – ecologisch onderzoek en advies

Buro Elodea kan u helpen een helder beeld van de energiehuishouding van uw huis te krijgen. Wanneer u een dergelijke energiescan (of ook wel Energie Prestatie Advies) heeft laten opstellen, wordt duidelijk waar het loont te investeren in maatregelen die het energieverlies beperken. Hierdoor bespaart u op uw uitgaven aan energie en verhoogt u uw comfort. Zoals in de uitzending van Tegenlicht op 9 oktober 2012 bleek, vormen energielasten een steeds groter deel van uw uitgavenpatroon.

Ook op het gebied van hergebruik van regenwater valt winst te behalen. Buro Elodea heeft al meer dan 12 jaar eigen ervaring op dit terrein en kan u daarom veel praktische adviezen bieden. Op terrein van vergroening van uw dak (waarmee de levensduur wordt verlengd en het binnenklimaat aangenamer wordt) heeft het buro ook veel ervaring.

Daarnaast maakt Elodea sinds 2011 deel uit van de Drachtster Energiemarkt, een groot aantal gespecialiseerde bedrijven rond Drachten, die al bovengenoemde maatregelen samen kunnen uitvoeren.

Buro Elodea werd eind 1997 opgericht door drs. Henk Jansen. Naast het werk op terrein van de landschapsecologie, richt het buro zich in toenemende mate op bovenstaande toepassingen van ecologie in de praktijk.

 

 

Actueel

Fietsroute Groenfestival Smallingerland

Morgenochtend (17 september) kan men van 10.00- 14.00u een fietstroute maken in Smallingerland om innovaties in de bebouwde omgeving te leren kennen. Het Breeam-excellent gebouw van de Friese Poort aan de Splitting 21, Zuidoostzorg op Rispinge 1 of het woonhuis … Leze meer

Elodea op Groen Stadsfestival 17 september 2016

Op zaterdag 17 september zal Buro Elodea deel nemen aan het eerste Groene Stadsfestival van Smallingerland van 10.00-16.30u. De stand (17) zal te vinden zijn op het Raadhuisplein naast een keur van andere bedrijven die actief zijn op terrein van … Leze meer

Drachten wil je duurzaam maken!

Sinds kort is er in het kader van de Routekaart naar Duurzaamheid, die de Gemeente Smallingerland aan het opstellen is, een nieuw platform in de lucht, waarop ondernemers uit Smallingerland elkaar kunnen vinden en inspireren. Onder de titel hierboven te … Leze meer

Twirre zomernummer met twee nieuwe artikelen

TWIRRE 2016-1-Jansen-ExotenIn het recent verschenen nummer van het Friese natuurblad Twirre staan twee artikelen van Buro Elodea. In samenwerking met macoloog Jaap de Boer verscheen “Scheve ogen” een pleidooi voor het kleine in de natuur en een kritische beschouwing over … Leze meer

Congres in Velp over circulaire economie in delta gebieden

Op 27 Mei vindt een interessante bijeenkomst plaats in Velp op de Hoge School Larenstein. Bij deze gelegenheid zal Prof dr. Toine Smits worden geinaugureerd als leading lector Delta Areas aan de Hogeschool Larenstein. Na de middagpauze zal tevens de … Leze meer

Elodea bij genomineerden prijsvraag Better Wetter!

Op 10 mei j.l werd op de site van Stichting Ark Fryslân bekend gemaakt dat Kunstenaars Tilly Buij en Gerard Groenewoud en Buro Elodea bij de drie genomineerden voor de prijsvraag van Better Wetter behoren. In een korte presentatie van … Leze meer

Buro Elodea nu ook bij Duurzaambouwloket Smallingerland

Sinds vandaag is Buro Elodea aangesloten op de website van Duurzaam Bouwloket. Een intiatief oorspronkelijk uit Alkmaar dat nu wordt uitgerold over Nederland. Voor inwoners een handige plek om met praktische vragen over energie- of waterbesparing op korte afstand deskundigheid … Leze meer

Vuurgoudhaan

SOVON werkt momenteel erg hard aan een nieuwe Vogelatlas. Buro Elodea heeft daarbij de Vuurgoudhaan (tje natuurlijk eigenlijk! maar zo schijnt het mooie kleine vogeltje te moeten heten) gesponsord. We zijn benieuwd naar het resultaat!  http://www.vogelatlas.nl/atlas/soorten/soort/13150

Nationale Databank Flora en Fauna

Op 25 januari is dit het nieuws voor natuuronderzoekend Nederland: 95 Miljoen waarnemingen NDFF nu ook voor adviesbureaus beschikbaar!! De brancheorganisatie Netwerk Groene Bureaus (NGB) en de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) hebben een overeenkomst gesloten om de zeventig … Leze meer

Duurzame huizenroute in de Leeuwarder Courant!

Op 7 november verscheen een erg aardig stuk in de bijlage Wonen & Co van de Leeuwarder Courant. Journalist Jacques Hermus maakte een mooi verhaal over de achtergronden van de keuzes die wij als bewoners hebben gemaakt in ons eigen … Leze meer


2012 © alle rechten voorbehouden Eloadea Boornbergem